ساخت حسگر الکتریکی جهت شناسایی باکتری ها

محققان دانشگاه آیداهو ترانزیستورهای نانویی ساخته‌اند که قادر به شناسایی باکتری‌ها در نمونه است. به عقیده آنها از این ابزار در ساخت وسایل الکتریکی دستی جهت شناسایی انواع باکتری ها استفاده خواهد شد.

محققان دانشگاه آیداهو ترانزیستورهای نانویی ساخته‌اند که قادر به شناسایی
باکتری‌ها در نمونه است. به عقیده آنها از این ابزار در ساخت وسایل الکتریکی دستی
جهت شناسایی انواع باکتری ها استفاده خواهد شد.

به ادعای دانشمندان آمریکایی این ترانزیستورها از نانوسیم‌های سیلیکونی ساخته
شده‌اند که قادر به شناسایی نوعی سم باکتریایی است که مسئول بسیاری از مسمومیت‌های
غذایی است. این محققان به‌کمک روش نانولیتوگرافی که یک روش قالب دهی نانو ساختارها
است این نانوسیم‌های سیلیکونی را ساخته‌اند. آنها انتهای نانوسیم ها را به
ترمینال‌های طلا متصل کردند تا ترانزیستور ساخته شود. با روکش کردن سطح ترانزیستور
با آنتی بادی این محققان قادر شدند استافیلوکوک‌های طلایی نمونه را شناسایی کنند
چرا که باکتری با آنتی بادی اتصال برقرار کرده و جریان الکتریکی ترانزیستور را
تغییر می‌دهد.

این محققان معتقدند که ترانزیستور آنها که از نوع ترانزیستورهای اثر میدانی است؛ در
ساخت وسایل الکتریکی دستی جهت شناسایی انواع باکتری‌ها بکار گرفته خواهد شد.

به عقیده آنها تحقیقات در زمینه نانو ابزارها قابلیت‌های گسترده‌ای در زمینه
تشخیص‌ها فراهم کرده است که با به‌کارگیری ترانزیستورهای اثر میدانی، امکان ساخت
ابزارهای بسیار دقیق و حساس با قیمت مناسب جهت تشخیص‌های زیستی فراهم خواهدگردید.

نتایج این مطالعه در مجله Lab on a chip منتشر شده است.