هنرمندی میکروسیالی با استفاده از ریل‌ها

محققان کره جنوبی روشی برای آرایش‌دهی میکروساختارها از قطعات پلاستیکی به نحوی موثر ابداع کرده‌اند؛ آنها این قطعات را حجاری می‌کنند تا به اندازه ریل‌هایی دربیایند که از طریق آنها و از مسیر کانال‌های پر شده با سیال، کنار هم جمع شوند.

محققان کره جنوبی روشی برای آرایش‌دهی میکروساختارها از قطعات پلاستیکی به نحوی
موثر ابداع کرده‌اند؛ آنها این قطعات را حجاری می‌کنند تا به اندازه ریل‌هایی
دربیایند که از طریق آنها و از مسیر کانال‌های پر شده با سیال، کنار هم جمع شوند.

سان هون کوان و همکارانش از دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی می‌گویند می‌توان از این
«میکروسیالات ریلی» برای ایجاد الگوهای دوبعدی از سلول‌های زنده (وارد شده در
پلیمرها) جهت انجام مهندسی بافت بهره برد. این محققان به عنوان مثالی از این روش و
با استفاده از قطعات پلاستیکی میکرومتری، مدل‌هایی دوبعدی از برج ایفل، یک معبد
یونانی، و صفحه کلید رایانه تولید کردند.

این روش حد واسط آرایش رباتیک (بسیار گران و پراشتباه در مقیاس میکرومتری) و
برداشتن قطعات مکمل برای خودآرایی در کانال‌های میکروسیالی (مقدار بسیار اضافی از
ماده اولیه نیاز دارد) می‌باشد.

با پمپ کردن سیال در هرکانال و با راهنمایی تعدادی ریل، می‌توان شکل‌های مختلف
پلیمری را با ترتیب مشخص در مکان‌های مورد نظر چیده و هر نوع ساختار مطلوبی را
ایجاد کرد. زمانی که قطعات در مکان‌های از پیش‌تعریف‌شده قرار گرفتند، می‌توان با
استفاده از نور ماورای بنفش آنها را به هم جوش داد.

هنری هس که در دانشگاه فلوریدا روی موتورهای نانومقیاس کار می‌کند، می‌گوید: «این
روش، انعطاف‌پذیری را به آرایش سیالی می‌افزاید. بسیار زود است که بگوییم این روش
دقیقاً چه کاربردهایی خواهد داشت، اما ابزار بسیار جالبی است».