رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو در نیمه دوم سال ۸۶

رتبه بندی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۳۸۶ مشخص شد. در ششمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌ها، مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی، مرکز فرآوری مواد معدنی ایران و آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

رسالت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ارایه بهتر خدمات
آزمایشگاهی به پژوهشگران و صنایع، و همچنین ارتقا سطح توانمندی‌های مراکز تحقیقاتی
نانو در کشور است. این شبکه تلاش می‌کند با ایجاد یک فضای سالم و رقابتی، زمینه‌ی
ارایه خدمات مطلوب‌ترتوسط آزمایشگاههای عضو شبکه را فراهم کند. لذا شبکه، مبنای
حمایت‌های خود از آزمایشگاه‌های عضو را، نحوه عملکرد آنها در خدمت‌رسانی به
پژوهشگران کشور قرار داده است.

بر اساس آیین نامه ارزیابی شبکه، آزمایشگاه‌های عضو براساس گزارش عملکرد شش ماهه‌ای
که به شبکه ارسال می‌نمایند، ارزیابی می‌شوند. علاوه‌بر این گزارشها، از روشهای
دیگری همچون نظرسنجی از کاربران شبکه و برخی روش‌های غیرمستقیم برای ارزیابی نحوه
عملکرد و مشتری مداری آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود.

در ششمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌ها، مجموعه‌ی آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالورژی
رازی، مرکز فرآوری مواد معدنی ایران و آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ایران، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

همچنین، در این دوره، مجموعه آزمایشگاه‌های پژو‌هشگاه صنعت نفت، مجموعه
آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
شهید چمران اهواز، آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مجموعه
آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد
پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد
و انرژی، به‌ترتیب رتبه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

در این دوره از ارزیابی، تعداد مشتریان در بیشتر مراکز، بویژه مجموعه‌های بزرگی
همچون مرکز پژوهش متالورژی رازی و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، افزایش چشمگیری
داشته است. نتایج این دوره از ارزیابی، به شرح جدول زیر است: