روش جدیدی برای ساخت نقاط کوانتومی بادوام و محلول در آب

محققان علم مواد مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا به روش ساده و کم‌هزینه‌ای برای تولید نقاط کوانتومی بسیار باکیفیت و محلول در آب ـ که کاربرد گسترده‌ای در تحقیقات زیست‌شناسی دارد ـ دست یافتند و به این ترتیب مشکلی که در روش‌های مرسوم تولید نقاط کوانتومی وجود داشت را برطرف کرده، نقاط درخشان‌تر و پایدار‌تری را به دست آوردند.

نقاط کوانتومی با داشتن رنگ‌های فلورسنت متنوع و قابلیت اتصال به پروتئین‌های معین،
به ابزار تحقیقاتی مهمی در تحقیقات مربوط به سرطان، آشکارسازی و ردیابی سلول‌ها و
علامت‌زن‌های زیستی مشخص، تبدیل شده‌اند. در روش‌های تجاری کنونی نقاط کوانتومی
عمدتاً از مخلوط کادمیوم و سلنیوم ساخته می‌شوند و قابل حل شدن آنها در آب هم
نیازمند لیگاندهای واسطه و دمای بالا(حدود ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد) است. این فرایندهای
واسطه و تغییرات دیگر تأثیر منفی بسیار زیادی بر درخشندگی و پایداری نقاط کوانتومی
می‌گذارند.

محققان علم مواد مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا به روش ساده و کم‌هزینه‌ای
برای تولید نقاط کوانتومی بسیار باکیفیت و محلول در آب ـ که کاربرد گسترده‌ای در
تحقیقات زیست‌شناسی دارد ـ دست یافتند و به این ترتیب مشکلی که در روش‌های مرسوم
تولید نقاط کوانتومی وجود داشت را برطرف کرده، نقاط درخشان‌تر و پایدار‌تری را به
دست آوردند. با توجه به آنکه استفاده از امواج میکرو موجب کاهش دما و زمان
فرایند‌ها می‌شود، این محققان به‌وسیله یک رآکتور آزمایشگاهی میکروموج و با همان
مواد اولیه آغازگر واکنش موفق شدند تا در دمایی نصف دمای روش‌های تجاری موجود و یک
فرایند دو مرحله‌ای نسبتاً ساده برای تولید، نقاط کوانتومی به دست آورند. در این
روش دیگر نیازی به هیچ محیط واسطه‌ای نبوده و لیگاند محلول در آب را مستقیماً
می‌توان به این نقاط کوانتومی اضافه کرد.

نقاط کوانتومی به دست‌آمده با این روش، بسیار یکنواخت بوده، بازده بالایی دارند و
می‌توان در طیف فرکانسی وسیعی از آنها استفاده نمود، همچنین پایداری این نقاط در
محلول‌های آبی به بیش از چهار ماه می‌رسد.