همایش کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت انرژی

همایشی با عنوان «همایش ویژه در مورد رویکردهای فناوری‌نانو، نانومواد و فیلم‌های نازک برای فناوری‌های انرژی» در روزهای ۲۱ تا ۲۴ اکتبر سال جاری میلادی در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار خواهد شد.

همایشی با عنوان «همایش ویژه در مورد رویکردهای فناوری‌نانو، نانومواد و فیلم‌های
نازک برای فناوری‌های انرژی» در روزهای ۲۱ تا ۲۴ اکتبر سال جاری میلادی در شهر
بارسلونای اسپانیا برگزار خواهد شد.

تحقیقات در زمینه علم و فناوری‌نانو به‌زودی تحولات بنیادی‌ای در حوزه نانومواد و
فرایندهای مورد استفاده در سیستم‌های انرژی ایجاد خواهد کرد.

در آینده‌ای نزدیک، فناوری‌نانو در توسعه سیستم‌های ارزان و کارآمد برای تولید،
ذخیره‌سازی و حمل انرژی مشارکت خواهد کرد. مواد و ساختارهای طراحی و تولید شده در
مقیاس نانو، پتانسیل ارتقای کارایی و کاهش هزینه‌های سیستم‌های خورشیدی فتوولتایک،
سیستم‌های گرمایی خورشیدی، پیل‌های سوختی و سایر فناوری‌های انرژی را دارد.

هدف از برگزاری این همایش، بحث و بررسی رویکردهای مختلف فناوری‌های انرژی و منافع
آتی علم و فناوری‌نانو در فعالیت‌های تحقیق و توسعه حوزه انرژی است.

در این همایش وضعیت فعلی دانش موجود در زمینه نانومواد، سطوح کارکردی و
پوشاننده‌های نانوساختار در حوزه سیستم‌های کارآمد انرژی به‌عنوان کاربردهای جدید،
بحث و بررسی شده و فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی می‌شوند.

برخی از محورهای اصلی این همایش عبارتند از:
• سطوح کارکردی و پوشش‌های نانوساختار برای سیستم‌های انرژی
• کاربردهای فناوری‌نانو در تبدیل کارآمد انرژی
• مواد و فناوری‌های فتوولتایک
• پیل‌های خورشیدی ارگانیک و فیلم‌های نازک
• مفاهیم جدید در پیل‌های خورشیدی پلاستیکی
• کاربردهای نانومواد در فناوری‌های پیل سوختی
• تولید انبوه نانومواد
• کاربردهای فناووری‌نانو در تولید و ذخیره هیدروژن
• سطوح و نانومواد فتوولتایک
• سیاست‌های‌ فناوری پاک و سرمایه‌گذاری خطرپذیر
• راه‌و حل‌های صنعت و محصولات انرژی جدید
• تصفیه و بهره‌برداری از منابع سوختی