پیل‌های خورشیدی رنگی، رکورددار بازدهی تبدیل نور به انرژی

بازدهی تبدیل نور به انرژی در فناوری پیل‌های رنگی ـ که به تقلید از فوتوسنتز گیاهان ساخته شده‌است ـ بیش از ۱۱درصد است و این فناوری جایگزین خوبی برای پیل‌های خورشیدی گران‌قیمت سیلیکونی به شمار می‌رود. این پیل‌ها از یک فیلم متخلخل حاوی نانورنگ‌دانه‌های سفیدی از جنس دی اکسید تیتانیوم ساخته شده‌اند که با لایه‌ای رنگی ـ که با محلول الکترولیت در تماس است ـ پوشانده می‌شوند.


بازدهی تبدیل نور به انرژی در فناوری پیل‌های رنگی ـ که به تقلید از فوتوسنتز گیاهان ساخته شده‌است ـ بیش از ۱۱درصد است و این فناوری جایگزین خوبی برای پیل‌های خورشیدی گران‌قیمت سیلیکونی به شمار می‌رود.

این پیل‌ها از یک فیلم متخلخل حاوی نانورنگ‌دانه‌های سفیدی از جنس دی‌اکسید تیتانیوم ساخته شده‌اند که با لایه‌ای رنگی ـکه با محلول الکترولیت در تماس استـ پوشانده می‌شوند. با تابش خورشید به این رنگ‌دانه‌ها، در آنها بار منفی و در الکترولیت بار مثبت ایجاد می‌شود؛ اما با توجه به فرار بودن حلال‌های آلی الکترولیت آنها و امکان نشت الکترولیت از پلاستیک، تاکنون تولید انبوه و به‌کارگیری آنها در ساختارهای انعطاف‌پذیر امکان نداشته‌است.

برای رفع این مشکل دانشمندان استفاده از مخلوط سه نمک حالت جامد را به جای حلال‌های آلی و محلول الکترولیت پیشنهاد داده‌اند. مخلوط این سه نمک حالت جامد به نسبت صحیح با هم، منجر به تشکیل ماده مذابی با پایداری و بازدهی بسیار عالی می‌‌شود. با این روش می‌توان فیلم‌های خورشیدی سبک، انعطاف‌پذیر و ارزان رنگی‌ای ساخت که حتی هنگامی که به مدت طولانی در معرض نور و حرارت قرار گیرند، باز هم دوام خود را حفظ کنند.

اخیراً گروهی از محققان چینی توانسته‌اند، بازدهی تبدیل نور در پیل‌های خورشیدی رنگی بدون حلال را به ۲/۸ درصد برسانند. به نظر این دانشمندان توسعه بیشتر این نوع الکترولیت جامد در نهایت منجر به کاربردهای عملی فناوری پیل‌های خورشیدی رنگی شده، نقش انرژی خورشیدی را به‌عنوان یک منبع انرژی جایگزین در زندگی روزمره بشر تقویت می‌کند.