بدنبال درمان سرطان در – گیسوی پری دریایی –

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا واقع در سن‌دیگو بر این عقیده‌اند که می‌توان سرطان را با یک باکتری سمی سرخ‌رنگ طویل‌الرشته – که در جنوب اقیانوس اطلس در زیر گیاهان منگرو رشد می‌کند- درمان کرد. این دانشمندان دریافتند که ماده‌ای قوی به نام گیسوی پری دریایی در این باکتری وجود دارد که سلول‌های تومور را می‌کشد.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا واقع در سن‌دیگو بر این عقیده‌اند که می‌توان
سرطان را با یک باکتری سمی سرخ‌رنگ طویل‌الرشته – که در جنوب اقیانوس اطلس در زیر
گیاهان منگرو رشد می‌کند- درمان کرد. این دانشمندان دریافتند که ماده‌ای قوی به نام
گیسوی پری دریایی در این باکتری وجود دارد که سلول‌های تومور را می‌کشد.

این ماده مؤثر ـ که به سوموسیستئین‌آمید A یا ScA معروف است ـ می‌تواند سلول‌های
سرطانی را هدف قرار داده، نابود کند، همچنین با جلوگیری از تشکیل رگ‌های خونی ـ که
سلول را تغذیه می‌کنند ـ از رشد تومور جلوگیری می‌کند. تنها سه میلی‌گرم از این
ماده(معادل یک دانه برنج) برای مقابله با یک استخر پر از سلول سرطانی کافی است.

این گروه ابتدا ScA را از باکتری فوق در سواحل فیجی جمع‌آوری کردند؛ البته ساختار
این ماده ساده است و امکان تولید صناعی آن وجود دارد؛ از این رو جمع‌آوری میزان
زیادی از آن برای مراحل بعدی تحقیق ضرورتی ندارد، سپس این ماده را روی سلول‌های
سرطانی در محیط تخم‌مرغ زنده آزمایش کردند. در گام بعد آزمایش باید روی انسان صورت
می‌گرفت؛ این مرحله بسیار مهم بود زیرا ماده باید بدون آسیب رساندن به بافت زنده به
هدف برسد، برای این مقصود از فناوری‌نانو استفاده شد.

ScA خودبه‌خود به تکه‌هایی به اندازه مولکولی انبوه می‌شود؛ در واقع خودبه‌خود
تشکیل نانوذره می‌دهد. پس می‌توان به‌راحتی و با استفاده از فناوری‌نانو بدون آسیب
رساندن به سلول‌های زنده، وارد آنها شده، این ماده را به تومورها برساند. بدون
استفاده از فناوری‌نانو این مواد برای بدن بسیار سمی هستند. گفتنی است مواد بسیاری
هستند که طبیعتاً این گونه‌اند ولی با وجود دارورسانی با کمک فناوری‌نانو،
می‌توانند به یک فراورده دارویی تبدیل شوند.