استفاده از فناوری‌نانو در خنک کردن تراشه‌های رایانه‌ای

با کوچک‌تر شدن اندازه تراشه‌ها، خنک کردن آنها و انتقال حرارت به بیرون از تراشه اهمیت بیشتری یافته، به چالشی در صنعت نیمه‌رسانا و مشکلی برای توسعه تراشه‌های کوچک‌تر و قدرتمندتر تبدیل شده‌است. اخیراً گروهی از پژوهشگران در آمریکا راه حلی برای این مشکل یافته‌اند؛ آنها در آزمایشی نشان دادند که افزودن یک لایه بسیار نازک از نانومواد به ته ظروف فلزی، زمان جوش آمدن آب را به‌شدت کاهش می‌دهد. این دستاورد علمی تأثیر قابل توجهی بر سیستم خنک‌کننده تراشه‌ها داشته، موجب بهبود سیستم‌های انتقال حرارت و کاهش هزینه مصرفی آنها می‌شود.

با کوچک‌تر شدن اندازه تراشه‌ها، خنک کردن آنها و انتقال حرارت به بیرون از تراشه
اهمیت بیشتری یافته، به چالشی در صنعت نیمه‌رسانا و مشکلی برای توسعه تراشه‌های
کوچک‌تر و قدرتمندتر تبدیل شده‌است. اخیراً گروهی از پژوهشگران در آمریکا راه حلی
برای این مشکل یافته‌اند؛ آنها در آزمایشی نشان دادند که افزودن یک لایه بسیار نازک
از نانومواد به ته ظروف فلزی، زمان جوش آمدن آب را به‌شدت کاهش می‌دهد. این دستاورد
علمی تأثیر قابل توجهی بر سیستم خنک‌کننده تراشه‌ها داشته، موجب بهبود سیستم‌های
انتقال حرارت و کاهش هزینه مصرفی آنها می‌شود.

جوش آمدن آب و اصولاً تبدیل فاز مایع به بخار مستلزم وجود فصل مشترک هوا و آب است و
معلوم شده‌است که رسوب دادن نانومیله‌های مسی روی سطح داخلی ظرف، بسته‌هایی از هوا
را بین توده انبوهی از نانومیله‌ها به دام می‌اندازد و به این ترتیب پیوسته
نانوحباب‌هایی به شکاف‌های میکرومقیاس سطح ظرف وارد و فصل مشتر ک هوا و آب پیوسته
حفظ می‌شود. این محققان دریافتند که با این کار چگالی موضعی حباب‌ها روی سطحی از
ظرف که با نانومیله‌های مسی پوشیده شده‌است تا ۳۰ برابر افزایش می‌یابد.

استفاده از این روش، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه کارخانه‌های صنعتی ـ که از
دیگ‌های آب برای انتقال حرارت استفاده می‌کنند ـ به‌دنبال داشته، فرایند خنک‌کاری
تراشه‌های رایانه‌ای را دستخوش تحول خواهد کرد.

با توجه به گستردگی کاربردهای بالقوه این روش، دانشمندان تمایل زیادی به انجام
تحقیق بیشتر در این خصوص دارند.