نمایشگاهی برای افزایش علاقه کودکان به فناوری‌نانو

کشور مکزیک به تازگی نمایشگاه فناوری‌نانو با عنوان «جهان کوچک» با هدف افزایش علاقه کودکان به علم و فناوری‌نانو در موزه کودکان شهر مکزیکوسیتی برگزار کرده است.

کشور مکزیک به تازگی نمایشگاه فناوری‌نانو با عنوان «جهان کوچک» در موزه کودکان شهر
مکزیکوسیتی برگزار کرده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه، افزایش علاقه کودکان به
علم و فناوری‌نانو از طریق نمایش دادن برخی از پیشرفت‌ها و توسعه‌های این فناوری
است.

گویلرمو کاره -مدیر امور عمومی آمریکای لاتین شرکت دوپونت- مجری برگزار کننده این
نمایشگاه می‌گوید: «برای برگزاری این نمایشگاه ما از نوآوری‌ها و تجارب دانشمندان
در سطح دنیا استفاده کردیم».

این نمایشگاه به همت شبکه غیر رسمی آموزش علوم نانومقیاس( Nisenet) برگزار شده است
تا از طریق آن پیشرفت‌ها و کاربردهای فناوری‌نانو به کودکان عرضه شود.

Nisenet با همکاری برخی محققان و آموزگاران علوم غیررسمی ایجاد شده و هدف آن ارتقای
آگاهی عمومی، مشارکت دادن عامه مردم در حوزه علوم و فناوری‌نانو مقیاس است.