سطوح ضد میکروبی بسیار قوی

دانشمندان برای جلوگیری از گسترش عفونت به‌و‌سیله سطوح آلوده، تصمیم گرفتند پوشش‌های ضد میکروبی بهتری بسازند. این دانشمندان یک سطح ضد میکروبی چندمنظوره‌ای را برای استفاده در وسایل منزل، پزشکی، مهندسی هوا و فضا، ادوات دفاعی، حمل‌ و ‌نقل عمومی و وسایل ورزشی طراحی کردند. در این سطح از یکی از مستحکم‌ترین مواد دنیا و یکی از پرقدرت‌ترین میکروب‌کش‌های طبیعی استفاده شد.

دانشمندان برای جلوگیری از گسترش عفونت به‌و‌سیله سطوح آلوده، تصمیم گرفتند پوشش‌های
ضد میکروبی بهتری بسازند. این دانشمندان یک سطح ضد میکروبی چندمنظوره‌ای را برای
استفاده در وسایل منزل، پزشکی، مهندسی هوا و فضا، ادوات دفاعی، حمل‌ و ‌نقل عمومی و
وسایل ورزشی طراحی کردند. در این سطح از یکی از مستحکم‌ترین مواد دنیا و یکی از
پرقدرت‌ترین میکروب‌کش‌های طبیعی استفاده شد.

آنها برای این منظور از لیزوزیم استفاده کردند که یک آنزیم طبیعی و قدرتمند است؛
اما ماده‌ای را نمی‌یافتند که در یک بازه زمانی طولانی، استحکام لازم برای نگه‌داری
آن در حالت مطلوب را داشته باشد.آنها پس از آزمایش‌هایی که روی مواد مختلف صورت
گرفت، به این نتیجه رسیدند که از نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره استفاده کنند. این
مواد مستحکمند و آنزیم را در محل مورد نظر نگه می‌دارند.