پیشرفت در فناوری نامرئی کردن اشیاء

دانشمندان می‌گویند که یک قدم به ساخت موادی که بتواند اشیاء یا انسان‌ها را نامرئی کند، نزدیک‌تر شده‌اند. محققان دانشگاه برکلی آمریکا مواد خاصی اختراع کرده‌اند که موجب تغییر جهت نور در اطراف جسم می‌شود. این محققان از این طریق توانسته‌اند برای اولین بار یک جسم سه بعدی بسیار کوچک را از دید پنهان کنند.

دانشمندان می‌گویند که یک قدم به ساخت موادی که بتواند اشیاء یا انسان‌ها را نامرئی
کند، نزدیک‌تر شده‌اند. محققان دانشگاه برکلی آمریکا مواد خاصی اختراع کرده‌اند که
موجب تغییر جهت نور در اطراف جسم می‌شود. این محققان از این طریق توانسته‌اند برای
اولین بار یک جسم سه بعدی بسیار کوچک را از دید پنهان کنند.

نتیجه تحقیقات این محققان در مجله های Nature و Science منتشر شده است. دانشمندان
دانشگاه برکلی پیشتر موفق شده بودند که اشیای بسیار باریک دو بعدی را نامرئی کنند.
به گفته آنها، فناوری جدید مثل آبی که سطح یک سنگ را می‌پوشاند، عمل می کند. اما
ماده‌ای که این دانشمندان برای نامرئی کردن اشیا تولید کرده اند، “در ابعاد نانو”
بوجود آمده است‌ بنابراین دستاورد تازه این دانشمندان در حال حاضر فقط برای اجسام
با ابعاد “یک میلیاردم متر” قابل اجراست. دانشمندان امیدوارند که با گسترش این
فناوری بتوانند در آینده به نامریی کردن اشیای بزرگ بپردازند. هزینه تحقیقاتی که در
دانشگاه برکلی انجام شده توسط دولت آمریکا تامین شده است.