نانوسیلیکون

عنوان: Nanosilicon
نویسنده(گان) : Vijay Kumar
شماره شابک: ۰۰۸۰۴۴۵۲۸۴
تعداد صفحات: ۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Elsevier Science
قیمت: ۱۷۴دلار

عنوان: Nanosilicon
نویسنده(گان) : Vijay Kumar
شماره شابک: ۰۰۸۰۴۴۵۲۸۴
تعداد صفحات: ۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Elsevier Science
قیمت: ۱۷۴دلار
 

خواص نانوسیلیکون به شکل‌های نانوذرات، نانوسیم¬ها، نانولوله‌ها و مواد متخلخل
بسیار جالب توجه‌ است؛ از آنها می‌توان در پیدا کردن اجزای مناسب برای دستگاه‌های
مینیاتوری آینده ‌استفاده کرد و به‌علت نورافشانی روشن و درخشان از سیلیکون متخلخل،
نانوذره‌ای و نانوسیمی، امکان کاربردهای اپتوالکترونیکی جدید، وجود دارد. یافته‌های
جدید از تحقیقات صورت‌گرفته در مورد خوشه‌های کپسوله‌شده به وسیله فلزات، فلورین‌های
سیلیکونی و نانولوله¬ها، نمونه‌ها و الگوهای جدیدی در تحقیقات نانوسیلیکون را موجب
شده‌است. این امر، موجب تولید نانوذرات در مقیاس بزرگ با کنترل اندازه و شکل آنها و
ساختارهای شبه ‌یک بعدی جدید، خواهد شد، همچنین امکان استفاده از سیلیکون به‌عنوان
یک ماده نوری، در توسعه یک لیزر سیلیکونی وجود دارد.
در این کتاب، کارشناسان و متخصصان برجسته، جدیدترین فناوری‌های آزمایشگاهی و نظریه‌ای
را که در ارتباط با اشکال مختلف نانوسیلیکون، توسعه یافته‌است، گردآوری کرده‌اند و
کاربردهای نانوسیلیکون در ترانزیستورهای تک الکترونی را به‌عنوان ماده فوتونیک،
حسگرهای زیست‌شناختی و شیمیایی در مقیاس مولکولی و دستگاه‌های نانوسیمی سیلیکونی
مورد بحث قرار داده‌ند، همچنین، این کتاب شامل موارد زیر نیز می‌شود:
آخرین پیشرفت‌ها در نانوذرات، نانوسیم‌ها و نانولوله‌های سیلیکونی؛
تمرکز بر روی نانوسیلیکون، به‌عنوان یک موضوع بسیار جالب؛
فصل‌های جدید در مورد خوشه‌ها و نانولوله‌های سیلیکونی کپسوله‌شده با فلزات.

فهرست مطالب
نانوذرات سیلیکونی: مواد الکترونیکی و فوتونیکی جدید در انتقال بین جامد و مولکول؛
شبکه‌های سیلیکونی مجتمع‌شده به‌وسیله خوشه‌ها؛
خوشه‌های سیلیکونی کپسوله‌شده با فلزات: فلورین‌های سیلیکونی و سایر اشکال چند‌وجهی
محصور؛
سیلیکون متخلخل: کاربردهای حسگری و آینده؛
نانوسیم‌های سیلیکونی و ساختارهای مختلف نانوسیمی؛
پیشرفت‌های تئوریکی در ساختارهای الکترونیکی و اتمی نانولوله‌ها و نانوسیم‌های
سیلیکونی؛
فونون‌ها در نانوسیم‌های سیلیکونی؛
نانوساختارهای سیلیکونی شبه‌ یک بعدی؛
سیلیکون با ابعاد کم به‌عنوان یک ماده فوتونیک؛
حافظه و ترانزیستورهای تک الکترونی نانوسیلیکونی.