کنترل اندازه نانوخوشه‌ها

دستگاه جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه استونی بروک و آزمایشگاه Brookhaven ساخته شده است، محققان را قادر می‌سازد نانوخوشه‌هایی با اندازه ۱۰ تا ۱۰۰ اتم با دقت اتمی تولید نمایند.

ملیسا پترسون از دانشگاه استونی بروک (SBU) در همایش ملی انجمن شیمی آمریکا در
زمینه کنترل اندازه نانوخوشه‌ها سخنرانی کرد؛ وی این تحقیق را با استفاده از یک
دستگاه جدید در آزمایشگاه ملی Brookhaven متعلق به وزارت انرژی آمریکا به انجام
رسانده است. این دستگاه که توسط دانشمندان SBU و آزمایشگاه Brookhaven ساخته
شده است، محققان را قادر می‌سازد نانوخوشه‌هایی با اندازه ۱۰ تا ۱۰۰ اتم با دقت
اتمی تولید نمایند.

پترسون و همکارانش در آزمایشگاه Brookhaven نانوکاتالیزورهای مدلی از سولفید
مولیبدن ایجاد نمودند؛ این کار اولین گام در توسعه نسل جدید موادی است که در
هیدرودسولفوراسیون مورد استفاده قرار می گیرند؛ هیدرودسولفوراسیون فرایندی است
که در آن گوگرد به عنوان یک آلاینده از گاز طبیعی و محصولات نفتی جدا می‌شود.
آنها نانوخوشه‌هایی با اندازه مشخص از سولفید مولیبدن به صورت یون‌های گازی
ایجاد کرده و سپس آنها را روی یک بستر از جنس طلا رسوب دادند؛ برهمکنش این خوشه
با طلا بیار ضعیف بوده و در نتیجهنانوخوشه‌ها به صورت دست نخورده باقی
می‌مانند.

پترسون می‌گوید: «ما دریافتیم که با وجودی که از ولکول‌های یکسانی استفاده
می‌کردیم (همه آنها از مولیبدن و گوگرد تشکیل شده بودند)، اما اندازه و ساختار
د تعیین فعالیت آنها بسیار مهم بود. فعال‌ترین نانوخوشه‌ای که ما بررسی کردیم
دارای ۶ اتم مولیبدن و ۸ اتم گوگرد بود. این ماده به سرعت گوگرد را جذب کرده و
اجازه عبور مونوکسید کربن را می‌دهد و در نتیجه کاتالیزور بسیار موثری است».

مایکل وایت، شیمی‌دان آزمایشگاه Brookhaven و یانگمن چوئی و پینگ لیو از دیگر
محققان این مرکز با پترسون در مورد این پروژه همکاری کردند. هزینه این پروژه
توسط دفتر علوم انرژی بنیادین وزارت انرژی امریکا و در قالب برنامه نوآوری
علوم، مهندسی و فناوری نانو تأمین شده است.