بهبود تصویر‌برداری دیجیتال با کمک فناوری‌نانو

گروهی از پژوهشگان مؤسسه پژوهشی مواد الکترونیک در دانشگاه Northeastern، تحت سرپرستی سری سریدهار، استاد و رئیس گروه فیزیک در این دانشگاه، پژوهشی را منتشر کرده‌اند که منجر به ایجاد نقطه عطفی در زمینه نانوفتونیک – علم مطالعه در مورد نور در مقیاس نانومتری – می‌گردد.

گروهی از پژوهشگان مؤسسه پژوهشی مواد الکترونیک در دانشگاه Northeastern، تحت
سرپرستی سری سریدهار، استاد و رئیس گروه فیزیک در این دانشگاه، پژوهشی را منتشر
کرده‌اند که منجر به ایجاد نقطه عطفی در زمینه نانوفتونیک – علم مطالعه در مورد
نور در مقیاس نانومتری – می‌گردد.

این پژوهشگران با به‌کارگیری فرآیند‌های ساخت در مقیاس نانومتری، موفق شدند یک
میکرولنز نوری را با سطحی پله مانند – به جای سطوح صاف – ایجاد نمایند که با
داشتن خاصیت ضریب شکست منفی قابلیت کار در فرکانس‌های مافوق قرمز را دارا
می‌باشد.

این گروه توانست با استفاده از روش نانولیتوگرافی که روشی برای ساخت مدارهای
الکترونیکی است، لنزی مقعر- محدب را در مقیاس نانومتری بسازد. این میکرولنز در
محدوده فرکانس مافوق قرمز که در ارتباطات نوری کاربرد دارد، کار می‌کند. در این
میکرولنزها از خاصیت جدید ضریب شکست منفی که در مواد طبیعی دیده نمی‌شود ولی در
مواد مصنوعی می‌تواند ایجاد شود، استفاده شده است.

میکرولنزها یک جزء حیاتی در ابزارهای الکترونیک نوری (اپتوالکترونیک) هستند که
جریان نور را به روشی غیر از جریان‌های رایج نور که در الکترونیک استفاده
می‌شود، به‌کار می‌برد. فناوری این مدارهای نوری ظرفیت ایجاد ابزار‌های
فوق‌العاده برای گرفتن و نگه‌داری داده‌ها و نیز برای ایجاد تصاویری با کیفیت
بالا و با پیکسل‌های بسیار زیاد را دارد.

به گفته سیردهار، “این اجزاء نوری نانومتری مخصوص انتقال و دریافت‌های
فوق‌العاده نوری است که در ابزارهای تصویربرداری و ارتباطی که در آینده ساخته
می‌شود به‌کار خواهد رفت. هدف نهایی ما قرار دادن هر دو وسیله نوری و
الکترونیکی بر روی یک تراشه است که منجر به ایجاد ساختاری می‌شود که از نور و
الکترون استفاده کرده و قابلیت افزایش فوق‌العاده کیفیت مدارها که در واقع قلب
ابزارهای الکترونیکی دیجیتالی امروز هستند را دارد”.

نتایج این تحقیق در مجله Applied Physics Letters منتشر شده است.