نانوذراتی با توانایی گرفتن تصویر MRI و PET در یک لحظه از تومور

تصویربرداری پزشکی یکی از پرکاربردترین و مفیدترین ابزارها در تشخیص سرطان است. از جمله این روش‌‌ها می‌توان به MRI ، CTو PET اشاره کرد که البته هر یک محدودیت‌‌های خاص خود را دارند. گروهی از محققان اخیراً موفق به طراحی ذره‌‌ای شده‌‌اند که می‌‌تواند دو نوع تصویربرداری را به‌طور همزمان انجام دهد. این ذره هم حاوی مواد مغناطیسی است که می‌‌تواند ماده حاجب MRI باشد و هم حاوی رادیوایزوتوپ‌‌های لازم برای گرفتن تصویر PET است.

تصویربرداری پزشکی یکی از پرکاربردترین و مفیدترین ابزارها در تشخیص سرطان است. از
جمله این روش‌‌ها می‌توان به MRI ، CTو PET اشاره کرد که البته هر یک محدودیت‌‌های
خاص خود را دارند. گروهی از محققان اخیراً موفق به طراحی ذره‌‌ای شده‌‌اند که
می‌‌تواند دو نوع تصویربرداری را به‌طور همزمان انجام دهد. این ذره هم حاوی
مواد مغناطیسی است که می‌‌تواند ماده حاجب MRI باشد و هم حاوی رادیوایزوتوپ‌‌های
لازم برای گرفتن تصویر PET است.

این گروه ابتدا نانوذرات مغناطیسی را با استفاده از آهن و منگنز تولید کرده، یک
پوشش آلبومینی به آن دادند. این نانوذره سیگنالی بسیار قوی در MRI ایجاد
می‌‌کند. محققان با چسباندن ید رادیواکتیو به پوشش آلبومینی توانستند از این
نانوذره در تصویربرداری PET هم استفاده کنند، سپس در یک آزمایش ماده حاجب را
به‌طور همزمان در MRI و PET به کار برده، قدرت تفکیک و بزرگ‌نمایی آنها را
مقایسه کردند. قدرت تفکیک ایجادشده به‌وسیله تصویر MRI، بسیار بیشتر از تصویر
PET بوده و تصویربرداری PET با این نانوذرات مواد کمتری را ثبت می‌‌کند.

در آزمایش دیگری، پژوهشگران برای تصویربرداری از گره لنفی نگهبان در موش از این
نانوذرات دوکاره بهره بردند. تصویربرداری از این گره یکی از ابزارهای مهم تشخیص
متاستاز است. آنها به این نتیجه رسیدند که برای تصویربرداری همزمان PET و MRI،
باید یکی در بالای دیگری قرار گیرد تا به‌طور واضح دو گره متفاوت را از هم
تفکیک کند.

این گروه نانوذره مغناطیسی اکسید آهن را هم ساختند که با دو مولکول متفاوت
اصلاح شده بود: یکی پپتید کوچکی که تومور را هدف قرار می‌‌دهد و دیگری یک
مولکول آلی‌ای که عناصر رادیواکتیوی مثل مس-۶۴ را به تله می‌‌اندازد. محققان از
این نانوذره دوکاره برای تصویربرداری از تومور در موش استفاده کردند. تصویر
گرفته‌‌شده نشان می‌‌دهد که نانوذرات در نهایت به هدف خود رسیده، تومور آنها را
جذب می‌‌کند. به گفته محققان این ذره قادر به انجام راحت و دقیق اسکن توأم
MRI/PET در موش است.