تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو

گزارش نهایی چهارمین همایش «تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو» که در روزهای۱۶ و ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی در دانشگاه سنت گالن برگزار شد، منتشر شده است.

گزارش نهایی چهارمین همایش «تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو» که در روزهای۱۶
و ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی در دانشگاه سنت گالن برگزار شد، منتشر شده است.

در این گزارش به طور خلاصه سخنرانی‌ها، مباحث کارگاه‌ها و مقالات شرکت‌کنندگان
در این همایش سالانه، که موضوع آن «سنجش داوطلبانه ریسک فناوری‌نانو» بود،
ارائه شده است.

شرکت‌کنندگان و سخنرانان همایش امسال، آخرین پیشرفت‌ها در زمینه سنجش داوطلبانه
مدیریت ریسک فناوری‌نانو را بحث و بررسی کردند. تمرکز اصلی همایش سال جاری
میلادی سه نوع سنجش بود که عبارتند از:

• ارائه کد تولید برای محصولات
• طرح‌های گزارش‌دهی داوطلبانه
• سیستم‌های مدیریت ریسک (RMS)

در آغاز این همایش، متخصصان و کارشناسان بیمه و مقررات و قوانین بین‌المللی،
الزامات اصلی طراحی چنین ابزارهایی را خاطرنشان کردند.

همچنین در این همایش طرح‌های گزارش‌دهی سازمان DEFRA در انگلیس و سازمان حفاظت
از محیط زیست آمریکا به شرکت‌کنندگان ارائه شد. نمایندگان صنایع مختلف از
تولیدکنندگان گرفته تا خرده‌فروشان، تجارب عملی خود را در طرح‌های سنجش
داوطلبانه ارائه کرده و نقاط قوت و ضعف چنین ابزارهایی را از منظر یک استفاده
کننده بیان کردند.

از دیدگاه شرکت‌کنندگان، مقیاس‌های مورد بحث، راهکارهای ارزشمندی برای وضعیت
فعلی تدوین مقررات در این حوزه قلمداد شد. همچنین در این همایش اولین سیستم
نظارت و مدیریت ریسک تجربه شده در حوزه فناوری‌نانو (CENARIOS) بحث و بررسی شد.

در پایان این همایش کارشناسان و متخصصان شرکت‌کننده در این همایش به طور کلی
نتیجه‌گیری کردند که ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ریسک فناوری‌نانو مفید
بوده و مقیاس‌های سنجش داوطلبانه، در آینده نقش مهمی در تدوین مقررات در حوزه
این فناوری ایفا خواهند کرد.