تعامل بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با یکدیگر در زمینه انتقال فناوری‌نانو

نشست بین‌المللی نانوفناوری‌ با حضور مسئولان فناوری‌نانو‌ کشورهای کره، مالزی، تایلند، شبکه ANFو موسسه ملی استانداردسازی برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر سرکار، مدیر کار گروه منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو، در مورد شروع فعالیت‌های مربوط به فناوری‌نانو در ایران و جایگاه این کشور در مقایسه با سایر کشورها در زمینه فناوری‌نانو سخنانی را ارائه و اهداف راهبردی توسعه فناوری‌نانو را سلامت و بهبود زندگی مردم معرفی کرد.

نشست بین‌المللی نانوفناوری‌ با حضور مسئولان فناوری‌نانو‌ کشورهای کره، مالزی،
تایلند، شبکه ANFو موسسه ملی استانداردسازی برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر سرکار، مدیر کار گروه منابع انسانی ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری‌نانو،
در مورد شروع فعالیت‌های مربوط به فناوری‌نانو در ایران و جایگاه این کشور در
مقایسه با سایر کشورها در زمینه فناوری‌نانو سخنانی را ارائه و اهداف راهبردی توسعه
فناوری‌نانو را سلامت و بهبود زندگی مردم معرفی کرد.

وی به همایش‌های بین‌المللی ایرانآلمان در سال۲۰۰۳، ایرانروسیه در سال ۲۰۰۴ و
ایرانهند در سال۲۰۰۸ که در زمینۀ فناوری‌نانو‌ برگزار شد، اشاره کرد و انرژی،
سلامت، آب و محیط زیست و نانومواد را از جمله اولویت های ایران در مسیر توسعۀ
سیاست های عمودی ذکر کرد، سپس به معرفی دانشگاه‌ها و مراکز عالی فعال در این زمینه
پرداخت و پیشرفت چشمگیر کشور ایران در ارائۀ مقالات بین‌المللی با موضوع نانو را
یادآور شد.
 

پس از دکتر سرکار، دکتر پیتر هاتو در زمینۀ استانداردسازی فناوری‌نانو و اینکه
چگونگی توسعه استاندارد و اینکه چه کسانی آن‌را توسعه می دهند، صحبت کرد.

در بخش دیگری از این برنامه دکتر هانجو لیم راهبردهای اساسی کشورکره را در زمینۀ
فناوری‌نانو یادآور شد.

دکتر ماسروم، نماینده کشور مالزی، در مورد فرصت‌های تحقیق و توسعه، و نوآوری‌های
فناوری‌نانو‌ در سطح مالزی با تمرکز بر مقولۀ محصولات فناوری‌نانو در حوزه مواد
نانویی، نانوذرات، نانوکامپوزیت‌ها، نانوفیبرها، نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها،
نانوفیلم‌ها، پوشش‌های نانویی و نانولوله‌های کربنی سخنانی را ارائه نمود.

پس از آن دکتر ویوت از کشور تایلند، خطوط کلی سیاست‌های ملی در کشور خود را تشریح و
عنوان کرد که نو‌آوری‌های فناوری‌نانو در این کشور عمدتا در زمینه کاتالیست و
مهندسی واکنش‌های کاتالیستی، سنتز و کاربردهای نانوذرات و شبیه‌سازی در ابعاد نانو
و نانوالکترونیک است.

در پایان هم بر تعامل بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با یکدیگر در زمینه
انتقال فناوری‌نانو تاکید شد، همچنین پیشنهادهایی مبنی برگسترش هر چه بیشتر
استانداردهای مورد استفاده در ابعاد مختلف فناوری‌نانو ارائه گردید.