رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: – برای افزایش بودجه فناوری نانو تلاش می کنیم – .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: – برای افزایش بودجه بخش فناوری نانو تلاش می کنیم – .
دکتر علاءالدین بروجردی با حضور در نخستین نمایشگاه توانمندی های بومی فناوری نانو- با بیان اینکه با مسئولان ستاد ویژه فناوری نانو برای بر پایی نمایشگاهی در مجلس هماهنگ شده است- افزود: – تلاش می کنیم تا با هماهنگی دولت در فصل شکل گیری بودجه، بودجه مورد نیاز این بخش تصویب شود تا خودرو سنگین وزن فناوری نانو با سوخت بیشتری حرکت کند – .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: “برای افزایش
بودجه بخش فناوری نانو تلاش می کنیم”.

دکتر علاءالدین بروجردی با حضور در نخستین نمایشگاه توانمندی های بومی فناوری نانو-
با بیان اینکه با مسئولان ستاد ویژه فناوری نانو برای بر پایی نمایشگاهی در مجلس
هماهنگ شده است- افزود:”تلاش می کنیم تا با هماهنگی دولت در فصل شکل گیری بودجه،
بودجه مورد نیاز این بخش تصویب شود تا خودرو سنگین وزن فناوری نانو با سوخت بیشتری
حرکت کند”.

وی با تأکید بر اینکه باید از همه ظرفیت های کشور در فراگیر شدن این فناوری استفاده
شود، گفت: “بسیاری از مخترعان ما در روستاها زندگی می کنند که با سامان دهی و
حمایت از آنها، می توان توان علمی کشور را ارتقا داد”.

او نمایشگاه توانمندی های بومی فناوری نانو را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود که
امروز فتح سنگر دانش های نوین جهانی با توجه به محاصره اقتصادی و فشارهای سیاسی،
همت بالایی می خواهد که ستاد ویژه فناوری نانو در این راه اقدام کرده و امیدواریم
مجلس نیز بتواند رسالت خود را در این زمینه ایفا کند.

بروجردی گفت: “با دیدن این نمایشگاه به یاد فرمایش پیامبر(ص) افتادم که فرمود اگر
دانش در کرات دیگر باشد مردانی از ایران به آن دست مییابند”. رئیس کمسیون امنیت
ملی در پایان دفتر یادبود نمایشگاه را امضا کرد.