حضور سفیر کومر در نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو

سفیر کومر پس از بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو، از وضعیت فناوری‌نانو در ایران اظهار خرسندی نمود و گفت که در کشور او فعالیتی در زمینه علوم و فناوری‌نانو صورت نگرفته و تمایل خود را برای همکاری با کشور ایران در این حوزه اعلام نمود.

سفیر کومر پس از بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو، از وضعیت
فناوری‌نانو در ایران اظهار خرسندی نمود و گفت که در کشور او فعالیتی در زمینه
علوم و فناوری‌نانو صورت نگرفته و تمایل خود را برای همکاری با کشور ایران در
این حوزه اعلام نمود.

همچنین از صدور محصولات تولید‌شده در ایران به کشور کومر استقبال کرد.