برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو در پایان نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری‌نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو در پایان نخستین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو خواهد نمود. این جشنواره که از ساعت ۱۸:۳۰ بیست و چهارم مهر ماه در سالن حجاب برگزار خواهد شد، گامی در جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت در حوزه فناوری نانو و رشد علمی و فعالیتهای کاربردی کشور از مرحله تولید دانش تا تولید ثروت در عرصه‌های داخلی و بین المللی خواهد بود.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر
کشور در زمینه فناوری‌نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این
زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های
فناوری‌نانو
در پایان نخستین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو خواهد نمود.
این جشنواره که از ساعت ۱۸:۳۰ بیست و چهارم مهر ماه در سالن حجاب برگزار خواهد
شد، گامی در جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت در حوزه فناوری نانو و رشد
علمی و فعالیتهای کاربردی کشور از مرحله تولید دانش تا تولید ثروت در عرصه‌های
داخلی و بین المللی خواهد بود.

در این جشنواره مجموعه ای از نهادها شامل متخصصان، موسسات پژوهشی، بنگاه ها،
آزمایشگاه ها، مراکز رشد و رسانه ها که بیشترین فعالیت را در زمینه فناوری‌نانو
را با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته‌اند معرفی شده و از آنها
تجلیل می‌شود. بر این اساس، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و امتیازات برای رتبه‌بندی
تهیه شده ‌است به گونه‌ای که امتیازات هر نهاد بدون هیچ‌گونه اعمال سلیقه و
صرفاً بر اساس مستندات موجود محاسبه می‌شود و این محاسبه حتی توسط فرد و مؤسسه
نیز قابل انجام است. معیارهای انتخاب شده نیز بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های
ستاد می‌باشد که ارزش‌های مد نظر کشور را در توسعه فناوری‌نانو مطرح می‌نماید.
امتیازدهی مستندات با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی شده و نیز بررسی مجدد توسط
کارشناسان انجام می گیرد. شایان ذکر است که رتبه بندی سایر شرکت کنندگان در این
ارزیابی نیز در همین جشنواره منتشر خواهد شد.