گزارشی از برگزاری نشست فناوری نانو در کشاورزی

در سومین روز برگزاری نمایشگاه، شاهد نشستی با موضوع فناوری نانو در کشاورزی بودیم. این نشست، ساعت ۹:۳۰ در سالن کنفرانس با ارائه دکتر سرافرازی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی ایران آغاز شد و تا ساعت ۱۲:۲۰ ادامه داشت.

 در سومین روز برگزاری نمایشگاه، شاهد نشستی با موضوع فناوری نانو در کشاورزی
بودیم. این نشست، ساعت ۹:۳۰ در سالن کنفرانس با ارائه دکتر سرافرازی، عضو هیئت
علمی موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی ایران آغاز شد و تا ساعت ۱۲:۲۰ ادامه داشت.

ایشان در ابتدا تاریخچۀ مختصری از فناوری نانو در کشاورزی و روندی که از سال
۱۳۸۲ تاکنون طی شده، بیان کردند. ایشان عمدۀ فعالیت های مؤسسه را در سه زمینۀ
استفاده از کودهای شیمیایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و سالم سازی آب های
روان معرفی کردند و استفاده از بسته بندی های نایلونی با پوششی از نانوذرات را،
راهکاری برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی برشمردند و اظهار داشتند که تا سال
۲۰۱۰، ۲۵ درصد بسته بندی های مواد غذایی با استفاده از فناوری نانو صورت می
گیرد و در خاتمه خواستار تشکیل کمیتۀ کشاورزی در ستاد توسعه فناوری نانو شدند.

در ادامه دکتر پوررحیم، گزارش خود را با تمرکز روی آفت زدایی آغاز کردند. ایشان
آفت زدایی را یکی از راه های افزایش محصول برشمرده و روش هایی را که با استفاده
از فناوری نانو در ایران و جهان انجام می شود، تشریح کردند. ایشان آرایه ها و
زیست تراشه ها، نانو آزمایشگاه ها و ذرات کوانتوم را به عنوان مهمترین دستاورد
های نانو مورد بررسی قرار دادند و در پایان از همه فعالان زمینه نانو خواستند
که با اولویت دادن به مسائل ایمنی از تکرار تجربۀ تلخ زیست فناوری جلوگیری کنند.

پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با ارائۀ مهندس فاضلی و مهندس جوادی فعالیت های
خود را تشریح کرد. مهندس فاضلی، نانو ذرات طلا را از جمله مواد پرکاربرد و
سودمند در عرصه های کشاورزی، پزشکی، زیست فناوری، رنگ و پوشش، نظامی و…
برشمردند. کیت هایی که برای رفع بیماری های گیاهان و انتقال ژن به آنها استفاده
می شود، و بارکد های هوشمند و حسگرها و زیست‌حسگرهای نظامی و… را به عنوان
بخشی از کاربرد این ماده در صنعت نام بردند.

سپس مهندس جوادی، بحث خود را پیرامون معرفی محصول نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
آغاز کردند. ایشان فرصت های فناوری نانو در سیستم های کشاورزی را، نانو پودر ها،
نانو ساختار ها، نانوحسگرها، نانو فیلترها و… نام بردند. پس از این مقدمه،
تجزیۀ آفت‌کش ها، ضدعفونی کننده ها، تصفیۀ پساب، خالص سازی، حذف ارگانیک، تخریب
سلول سرطانی و پوشش خود تمیز کننده را به‌عنوان مهمترین موارد کاربرد دی اکسید
تیتانیوم مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در خاتمه نیز، طراحی رآکتور را برای تولید هیدروژن، افزودن دی اکسید تیتانیم به
بتن را جهت افزایش مقاومت، از جمله پروژه های آتی پژوهشکدۀ مهندسی اعلام کردند.