با برنامه پیش می‌رویم

دکتر افشاری دبیر نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو در مورد برنامه نمایشگاه در سال‌های آینده چنین می‌گوید: – پس از دریافت اطلاعات لازم از شرکت‌های داخلی در اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو و انجام کار کارشناسی و با توجه به استقبال خوب شرکت‌ها به این نتیجه رسیدیم که نمایشگاه سال بعد به‌صورت بین‌المللی برگزار شود؛ البته ما سعی خواهیم کرد تا برای برگزاری نمایشگاه، از طریق شرکت در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی و کسب تجارب مختلف، خود را به استانداردهای لازم برای برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی نزدیک کنیم تا این نمایشگاه با کیفیت مطلوبی برگزار شود. ناگفته نماند که بعد از برگزاری نمایشگاه نیز با ایجاد یک کمیته تخصصی، عملکرد خود را در این نمایشگاه با دقت ارزیابی خواهیم نمود تا نقاط ضعف شناسایی شود و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم. –

دکتر افشاری دبیر نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو در مورد برنامه نمایشگاه
در سال‌های آینده چنین می‌گوید: “پس از دریافت اطلاعات لازم از شرکت‌های داخلی
در اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو و انجام کار کارشناسی و با
توجه به استقبال خوب شرکت‌ها به این نتیجه رسیدیم که نمایشگاه سال بعد به‌صورت
بین‌المللی برگزار شود؛ البته ما سعی خواهیم کرد تا برای برگزاری نمایشگاه، از
طریق شرکت در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی و کسب تجارب مختلف، خود را به
استانداردهای لازم برای برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی نزدیک کنیم تا این
نمایشگاه با کیفیت مطلوبی برگزار شود. ناگفته نماند که بعد از برگزاری نمایشگاه
نیز با ایجاد یک کمیته تخصصی، عملکرد خود را در این نمایشگاه با دقت ارزیابی
خواهیم نمود تا نقاط ضعف شناسایی شود و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.”