تلاش برای درمان بیماری آلزایمر با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو

نمایندگان کشورهای اروپایی در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی در بروکسل، درمان بیماری آلزایمر را به عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود در حوزه فناوری‌نانو انتخاب کرده وآن را در جلسه کمیته رقابت‌پذیری خود تایید کردند.

نمایندگان کشورهای اروپایی در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی در بروکسل، درمان بیماری آلزایمر را به عنوان یکی از اولویت‌های تحقیقاتی خود در حوزه فناوری‌نانو انتخاب کرده و آن را در جلسه کمیته رقابت‌پذیری خود تایید کردند.
درمان بیماری آلزایمر یکی از اولویت‌های تحقیقاتی اروپا در برنامه علم و فناوری این اتحادیه در زمان ریاست فرانسه بر آن بود.
در پایان این همایش نمایندگان کشورهای اروپایی بر لزوم تدوین پیشگامی اروپا برای استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای درمان بیماری آلزایمر با مشارکت تمامی ذینفعان شامل تمام دولت‌های اروپایی و کمیسیون اروپا تاکید کردند.
هدف از تدوین این پیشگامی، افزایش تعداد محققان فعال در تحقیقات درمان بیماری آلزایمر با استفاده از فناوری‌نانو است.
از دیگر نتایج نشست بروکسل، تدوین برنامه‌ای برای بررسی و کاوش توسعه‌های جهانی و ارتقای رقابت‌پذیری اروپا در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو و افزایش آگاهی شهروندان اروپایی از مزایای بالقوه این فناوری نوظهور، در عرصه درمان پزشکی بود.