برگزاری کارگاه آموزشی نانوالکترونیک

کارگاه آموزشی نانوالکترونیک روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۷ در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران به همت شرکت ستاره تجارت خلیج فارس (نماینده انحصاری PlasmaChemآلمان) و با همکاری مرکز آموزش و پژوهش نانو پزشکی بیمارستان شریعتی NERC برگزار می‌گردد.

کارگاه آموزشی نانوالکترونیک در روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۷ در دانشکده فیزیک دانشگاه
تهران به همت شرکت ستاره تجارت خلیج فارس (نماینده انحصاری PlasmaChemآلمان) و
با همکاری مرکز آموزش و پژوهش نانو پزشکی بیمارستان شریعتی NERC برگزار می‌گردد.

در این سمینار مهندس هادی حسین‌زادگان به ارائه سخنرانی می‌پردازد و شایان ذکر
است که در طی کارگاه از آزمایشگاه لایه نازک دانشگاه تهران نیز بازدید عملی
صورت می‌پذیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کارگاه تماس حاصل
نمایند.

شماره تماس دبیرخانه: ۸۸۳۶۶۶۹۲