سنجش میزان آگاهی مردم آمریکا از فناوری‌نانو

اساس یک نظرسنجی جدید بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی چیزی درباره فناوری‌نانو نمی‌دانند. این نظرسنجی در چارچوب پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN) انجام شده و به صورت یک گزارش منتشر شده است.

بر اساس یک نظرسنجی جدید بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی چیزی درباره
فناوری‌نانو نمی‌دانند. این نظرسنجی در چارچوب پروژه نانوفناوری‌های نوظهور
(PEN) انجام شده و به صورت یک گزارش منتشر شده است.

آگاهی اندک مردم و شهروندان آمریکای از فناوری‌های نوظهور، یکی از چالش‌های
اصلی این کشور در زمینه این فناوری‌ها است.

کارشناسان‌ سیاست‌گذاری علم و فناوری، دولت فدرال را عامل اصلی بی‌اطلاعی مردم
از این فناوری‌ها می‌دانند و اظهار می‌کنند که دولت فدرال باید شهروندان را از
مزایا و ریسک‌های بالقوه فناوری‌های نوظهور مطلع کند.

این نظر سنجی به صورت تلفنی انجام شده و گزارش آن با عنوان “آگاهی شهروندان
آمریکایی و میزان درک آنها از ریسک‌ها و مزایای بالقوه فناوری‌نانو و
زیست‌شناسی ترکیبی” منتشر شده است.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق بر این باور بودند که مزایای فناوری‌نانو نسبت به
ریسک‌های آن بیشتر است. بر اساس این گزارش میزان آگاهی مردم آمریکا درباره
فناوری‌نانو در مقایسه با سال ۲۰۰۴ تغییر چندانی نکرده است.