تولید نانوذرات با استفاده از الکتروشیمی

دانشمندان فرانسوی موفق شدند تا با استفاده از یک روش الکتروشیمیایی در مرحله‌ای ساده، فلزات را به نانوذرات تبدیل کنند. نانوذرات حاصل از این طریق در جیوه نگهداری می‌شوند و با استفاده از یک حلال آلی قابلیت بازگشت به حالت اولیه را دارند.

دانشمندان فرانسوی موفق شدند تا با استفاده از یک روش الکتروشیمیایی یک
مرحله‌ای ساده، فلزات را به نانوذرات تبدیل کنند.

نانوذرات حاصل از این روش در جیوه نگهداری می‌شوند و با استفاده از یک حلال آلی
قابلیت بازگشت به حالت اولیه را دارند. این روش به‌وسیله صوفی نوی از دانشگاه
پاریس (IV) و همکارانش توسعه یافته‌است و شامل اکسیداسیون آندی فلزاتی
مانند(آهن، کبالت، نیکل) در یک محلول آلی از یون‌های فلزی مربوطه(
Ni2+ ,Co2+ , Fe2+)

است. این یون‌ها در مرحله بعدی روی یک کاتد جیوه‌ای احیا می‌شوند.
نانوذرات فلز شکل‌گرفته به‌صورت آلیاژی با جیوه درنمی‌آیند و با استفاده از
پتانسیل مشترک بین فلز و جیوه، ذرات مستقیماً در جیوه پراکنده می‌شوند.

هدف از این تحقیق تولید نانوذرات مغناطیسی در جیوه است، که جیوه را به‌طور
هم‌زمان مغناطیسی و رسانا می‌کند. این روش با هر فلزی که با جیوه، آلیاژ تشکیل
ندهد(مانند مس، کرومیم، آلومینیم، پلاتینیم، رادیوم، منگنز و طلا) قابل استفاده
است.

مادامی که نانوذرات در جیوه پراکنده شوند و از اکسیداسیون آنها جلوگیری شود، با
استفاده از یک حلال آبی و یک عامل فعال‌ساز سطحی می‌توانند دوباره استخراج
شوند. محققان معتقدند که نانوذرات تولیدشده قابلیت کاربرد در زمینه‌های مختلف
را دارند؛ البته بیشترین امیدها در زمینه زیست‌دارویی است.