همکاری شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز با شرکت IBM در زمینه فناوری‌نانو

شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز (KACST) در عربستان سعودی با همکاری مرکز تحقیقاتی شرکت IBM، کارگاهی چهار روزه برای بررسی تاسیس مرکز تعالی فناوری‌نانو جهت انجام تحقیقات در زمینه شیرین کردن آب دریا، انرژی خورشیدی و پتروشیمی برگزار کردند.

شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز (KACST) در عربستان سعودی با همکاری مرکز
تحقیقاتی شرکت IBM، کارگاهی چهار روزه برای بررسی تاسیس مرکز تعالی فناوری‌نانو
جهت انجام تحقیقات در زمینه شیرین کردن آب دریا، انرژی خورشیدی و پتروشیمی
برگزار کردند.

طی این کارگاه، معاون تحقیقاتی KACST ، محققان و کارکنان این مرکز فعالیت‌های
در حال اجرای آن را بررسی کرده و از دهکده خورشیدی در شهر آل اُیانا واقع در
شمال غربی ریاض، و شرکت تصفیه آب سالین دیدن کردند.

انتظار می‌رود ظرفیت تولید دهکده خورشیدی با استفاده از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو
و راهکارهای تحقیقاتی شرکت IBM و KACST در این زمینه، تا ۵ برابر افزایش یابد.

شرکت IBM و شهرک KACST به دنبال توسعه و بهبود عملکرد برق تولیدی این دهکده
بوده و در چارچوب توافق‌نامه‌ای، به دنبال توسعه مواد جدیدی هستند تا انرژی
خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل کنند.

شاهزاده ترکی، معاون تحقیقاتی KACST ، هدف از همکاری بلندمدت این مرکز با IBM
را ایجاد محیط نوآوری و خلاقیت و تحقق رشد و توسعه بلندمدت با استفاده از
کاربردهای فناوری‌نانو دانسته است.