راهکارهای کشورهای مختلف برای افزایش مشارکت مردم در زمینه فناوری‌نانو

کارگروه فناوری‌نانو در سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD)، در ۳۰ اکتبر سال جاری میلادی در کشور هلند، همایشی را برگزار کرد که در آن راهکارهای مناسب برای مشارکت بهینه عامه مردم در زمینه فناوری‌نانو، بحث و بررسی شد.

کارگروه فناوری‌نانو در سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD)، در ۳۰ اکتبر
سال جاری میلادی در کشور هلند، همایشی را برگزار کرد که در آن راهکارهای مناسب
برای مشارکت بهینه عامه مردم در زمینه فناوری‌نانو، بحث و بررسی شد.

در این همایش فعالیت‌های افزایش مشارکت عامه مردم در حوزه فناوری‌نانو در
کشورهای مختلف بررسی شد.

آریه ریپ، از دانشگاه تونته، تاکید کرد که چندین کشور از جمله هلند باید
فعالیت‌های جدیدی برای ارتقای مشارکت عامه مردم، با هدف سازماندهی مباحث عمومی
در این زمینه آغاز کنند.

وی مدیریت خوب فناوری‌نانو را بر مردمی کردن مباحث این فناوری، ارجح دانسته
است. به عبارت دیگر وی به مشارکت ذینفعان مختلف در برنامه‌ریزی فناوری‌نانو،
نسبت به فعالیت‌هایی که هدف آنها عامه مردم است، تاکید بیشتر داشت.

دولت هلند در جولای سال ۲۰۰۸، برنامه عملیاتی‌ خود را در حوزه فناوری‌نانو
منتشر کرد. ایجاد کمیسیون موقتی برای بررسی مسائل اجتماعی فناوری‌نانو بخشی از
این برنامه بود. دولت فرانسه نیز با سازماندهی کمیته ملی مباحث عمومی، به دنبال
تدوین برنامه‌هایی برای انجام مباحثات ملی در زمینه فناوری‌نانو است.

در انگلیس دولت این کشور علاقمند به تامین مالی تحقیقات اخلاقی و اجتماعی در
زمینه‌های زیر است:

۱ – بررسی اثرات اجتماعی خوشه‌سازی جغرافیایی جوامع نوآوری فناوری‌نانو

۲- اصول اخلاقی فناوری‌نانو در تحقیقات پزشکی

۳ – اثرات چرخه حیات محصولات فناوری‌نانو

فعالیت‌های کشور کره جنوبی در زمینه مشارکت عامه مردم در حوزه علم و
فناوری‌نانو شامل سخنرانی‌های عمومی، انتشار گزارش‌های فناوری‌نانو، طراحی
سایت‌ها، و ارائه برنامه‌های مختلف از طریق رسانه‌های ملی است.

در این همایش فعالیت‌های افزایش مشارکت عامه مردم در حوزه فناوری‌نانو در
کشورهای مختلف بررسی شد.

آریه ریپ، از دانشگاه تونته، تاکید کرد که چندین کشور از جمله هلند باید
فعالیت‌های جدیدی برای ارتقای مشارکت عامه مردم، با هدف سازماندهی مباحث عمومی
در این زمینه آغاز کنند.

وی مدیریت خوب فناوری‌نانو را بر مردمی کردن مباحث این فناوری، ارجح دانسته
است. به عبارت دیگر وی به مشارکت ذینفعان مختلف در برنامه‌ریزی فناوری‌نانو،
نسبت به فعالیت‌هایی که هدف آنها عامه مردم است، تاکید بیشتر داشت.

دولت هلند در جولای سال ۲۰۰۸، برنامه عملیاتی‌ خود را در حوزه فناوری‌نانو
منتشر کرد. ایجاد کمیسیون موقتی برای بررسی مسائل اجتماعی فناوری‌نانو بخشی از
این برنامه بود. دولت فرانسه نیز با سازماندهی کمیته ملی مباحث عمومی، به دنبال
تدوین برنامه‌هایی برای انجام مباحثات ملی در زمینه فناوری‌نانو است.

در انگلیس دولت این کشور علاقمند به تامین مالی تحقیقات اخلاقی و اجتماعی در
زمینه‌های زیر است:

۱ – بررسی اثرات اجتماعی خوشه‌سازی جغرافیایی جوامع نوآوری فناوری‌نانو

۲ – اصول اخلاقی فناوری‌نانو در تحقیقات پزشکی

۳ – اثرات چرخه حیات محصولات فناوری‌نانو

فعالیت‌های کشور کره جنوبی در زمینه مشارکت عامه مردم در حوزه علم و
فناوری‌نانو شامل سخنرانی‌های عمومی، انتشار گزارش‌های فناوری‌نانو، طراحی
سایت‌ها، و ارائه برنامه‌های مختلف از طریق رسانه‌های ملی است.