طراحی برند ملی فناوری‌نانو در روسیه

دولت روسیه با طراحی لوگوی ملی فناوری‌نانو، به دنبال ارتقای جایگاه این کشور در حوزه علم و فناوری این حوزه است.

دولت روسیه با طراحی لوگوی ملی فناوری‌نانو، به دنبال ارتقای جایگاه این کشور
در حوزه علم و فناوری این حوزه است.
روسیه گام مهم دیگری در مسیر توسعه فناوری‌نانوی خود برداشته‌است. به گفته
لئونید ملامبد، رئیس ستاد فناوری‌نانوی روسیه، این کشور «برند ملی فناوری‌نانو»
خود را طراحی کرده‌است. دست‌اندرکاران فناوری‌نانو در روسیه هم‌اکنون راهبرد
توسعه فناوری‌نانوی خود را تدوین کرده و رویه‌های تأمین مالی پروژه‌های این
حوزه را طراحی کرده‌اند.
برند RUSNANO، بیانگر اصول بنیادین ستاد فناوری‌نانوی روسیه است. این اصول
عبارتند از:
جهت‌گیری نوآورانه ستاد؛
اهداف شفاف و تجاری با تأکید بر ثبات و تخصص نهادهای دولتی.
حدود ۱۵ پیشنهاد از سازمان‌های خلاق روسی و خارجی برای طراحی این لوگو دریافت
شد که بهترین آنها متعلق به شرکت سوئدی Differ بود.
ایده «جهان فرصت‌ها» مبتنی بر ایده همزیستی علم، کسب و کار و جامعه است. طرح
لوگوی نانوی روسیه کره‌ای است که نماد شایستگی و پیشگامی آتی روسیه در این حوزه
است. استفاده از سه رنگ اصلی که در نهایت با یکدیگر ترکیب می‌شوند، نمایانگر
علم، کسب و کار و جامعه است. این نماد بیانگر فرصت‌های بی‌پایان فناوری‌نانو و
کشور روسیه در دنیاست.
هدف از طراحی این لوگو ارائه جایگاه منحصربه‌فرد ستاد نانوی روسیه در حوزه
فناوری‌نانو است.
ستاد فناوری‌نانو روسیه(RUSNANO) را دولت این کشور در سال ۲۰۰۷ به‌منظور توسعه
فناوری‌نانو در دنیا و تقویت جایگاه روسیه در این حوزه ایجاد کرده‌‌است. وظیفه
RUSNANO توسعه نوآوری و تجاری‌سازی تحقیقات، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای
ارتقای پروژه‌های فناوری‌نانو است. این ستاد با کمک‌های مالی به کسب و کارهای
مختلف و تقسیم ریسک پروژه‌های فناوری‌نانویی که بازگشت سرمایه بالایی دارند، به
توسعه هر چه بیشتر فناوری‌نانو در این کشور کمک می‌کند.
تأمین مالی حوزه آموزش، زیرساخت‌ها، پروژه‌های تحقیق و توسعه علمی و حمایت از
انتشار علم و فناوری‌نانو‌، توجه به مسائل ایمنی و زیست‌محیطی این فناوری از
وظایف اصلی این ستاد است.
از راهبردهای اصلی این ستاد توسعه همکاری‌های بین‌المللی با هدف ارتقای
فناوری‌نانو در سطح جهانی است.