فناوری نانو ؛ مقدمه‌ای بر تکنیک‌های نانوساختاری

نویسنده (گان): مایکل کوهلر، وولفگانگ فریچه
مترجم: علی فعال پارسا
انتشارات: بین النهرین مشهد
سال انتشار: ۱۳۸۶
شابک: ۳-۸-۹۲۰۲۹-۹۶۴-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال

نویسنده (گان): مایکل کوهلر، وولفگانگ فریچه
مترجم: علی فعال پارسا
انتشارات: بین النهرین مشهد
سال انتشار: ۱۳۸۶
شابک: ۳-۸-۹۲۰۲۹-۹۶۴-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال
 
این کتاب پس از یک مقدمه کوتاه در زمینه دنیای نانو، اصول و روابط شیمیایی حاکم
بر سنتز نانوساختارها و سپس به‌صورت مفصل فرآیندهای گوناگون سنتز نانو مواد را
به‌گونه‌ای ساده و روان بیان می‌کند .
در روند بیان مطالب تلاش شده تا خواننده همواره بتواند به عنوان یک اثر خودآموز
از آن بهره برداری نماید.
فهرست مطالب
۱- مقدمه و آشنایی؛
۲- مبانی پیوندهای مولکولی؛
۳- زیرساخت های فناوری نانو؛
۴- تهیه نانو ساختارها؛
۵- ساختارهای نانو تکنیکی؛
۶- مشخصه یابی نانو ساختارها؛
۷- نانو مبدل ها و نانو سیستم های تکنیکی.