ساخت یک ژل محیط کشت سه‌‌‌‌بعدی برگشت‌‌‌‌پذیر

محققان موفق به تولید یک ژل محیط کشت نانوکامپوزیت سیلیکا و PEG سه‌بعدی شدند که به‌راحتی می‌‌‌‌توان آن را از حالت ژل به مایع و برعکس تبدیل کرد.

محققان موفق به تولید یک ژل محیط کشت نانوکامپوزیت سیلیکا و PEG سه‌بعدی شدند
که به‌راحتی می‌‌‌‌توان آن را از حالت ژل به مایع و برعکس تبدیل کرد.

محققان توانستند ژل منحصربه‌فردی را تولید کنند که در هنگام نیاز به مایع تبدیل
می‌‌‌‌شود. این ژل می‌تواند در زمینه محیط کشت‌‌‌‌های سلولی سه‌‌‌‌بعدی در
تحقیقات پزشکی، انقلابی به پا کند. در صورت اعمال یک نیروی متوسط برشی، این ژل
مایع شده و بعد از گذشت تنها یک دقیقه از برداشت نیرو دوباره به شکل جامد درمی‌‌‌‌آید.
این پدیده تبدیل حالت بین شکل ژل و جامد تیکسوتروپی، نام دارد.

محیط کشت سلولی سه‌‌‌‌بعدی در مقایسه با انواع دوبعدی آن‌ـ که روی سطحی صاف
تهیه می‌‌‌‌شوند‌ـ دید بهتری از وقایع در حال اتفاق در بدن، به دست می‌‌‌‌دهند،
همچنین این محیط‌‌‌‌ها در آزمون‌‌‌‌های غربال‌‌‌‌گری دارویی بسیار بهتر از
انواع دوبعدی خود عمل می‌‌‌‌کنند.

این ژل از نانوکامپوزیت سیلیکا و PEG در دمای اتاق و در شرایط خاص نگه‌‌‌‌داری
تهیه شده‌است. از مزایای این ژل شکل مایع آن است که این ویژگی امکان جابه‌جایی
راحت میزان مورد نیاز از سلول‌‌‌‌های درون محیط را به‌وسیله پیپت فراهم می‌آورد
و برخلاف محیط‌‌‌‌های قدیمی برای کندن سلول‌‌‌‌ها از محیط جامد به تریپسین نیاز
نیست. تریپسین به‌دلیل خاصیت آنزیمی خود، به‌خصوص در محیط‌‌‌‌های کشت سلول‌‌‌‌های
بنیادی، باعث آسیب رسیدن به سلول می‌‌‌‌شود. محققان قادر به کنترل سختی این ژل
هستند؛ این توانایی باعث می‌شود تا سلول‌‌‌‌های بنیادی را از تیپ‌‌‌‌های سلولی
مورد نظر خود متمایز کنند.

از خصوصیات دیگر این ژل این است که می‌‌‌‌تواند ماتریکس خارج سلولی(ECM) را که
به‌وسیله سلول ایجاد می‌‌‌‌شود، به دست دهد، در نتیجه می‌‌‌‌توان ECM ایجادشده
را در جواب به درمان‌‌‌‌های دارویی یا شرایط بیماری بررسی کرد.