آشکارسازی کوکایین به‌وسیله نانوذرات

محققانی از چین و سنگاپور با استفاده از نانوذرات طلا و «آپتامرهای» DNA، روشی سریع و قابل ‌حمل برای آشکارسازی مقادیر بسیار کوچک کوکایین و سایر مولکول‌های کوچک ابداع کرده‌اند. این روش، بر پایه تغییر رنگِ مشخصه نانوذرات طلا و آپتامرها(که در حضور کوکایین، از قرمز به آبی تغییر رنگ می‌دهند) استوار است.

محققانی از چین و سنگاپور با استفاده از نانوذرات طلا و «آپتامرهای» DNA، روشی سریع و قابل ‌حمل برای آشکارسازی مقادیر بسیار کوچک کوکایین و سایر مولکول‌های کوچک ابداع کرده‌اند. این روش، بر پایه تغییر رنگِ مشخصه نانوذرات طلا و آپتامرها(که در حضور کوکایین، از قرمز به آبی تغییر رنگ می‌دهند) استوار است.
آپتامرها پذیرنده‌های اسیدنوکلئیکِ مصنوعی‌ای هستند که وابستگی بالایی با برخی از لیگاندهای مشخص دارند. در این تحقیق، چونهای فان از مؤسسه فیزیک کاربردی شانگ‌های با همراهی همکارانش یک آپتامر ساخته‌اند که شامل دو بخش تصادفی است. این آپتامر یک DNA تک‌رشته‌ای سکه‌شکل است که وابستگی بالایی با مولکول‌های کوکایین دارد.
بنا به اظهارات فان با اتصال کوکایین به این آپتامتر، وابستگی بین آپتامتر و نانوذرات طلا تغییر می‌کند؛ این امر، متعاقباً بر روی پایداری نانوذرات طلا در محلول نمکی، تأثیر خواهد گذاشت. در غیاب کوکایین، این آپتامتر به نانوذرات طلا متصل می‌شود. این مجموعه آپتامترنانوذرات پایدار و قرمزرنگ است. در حضور کوکایین، این ماده به آپتامتر متصل شده، نانوذرات را از آپتامتر جدا می‌کند. این فرایند موجب می‌شود تا نانوذرات در محلول به صورت توده دربیایند و به همین دلیل، رنگ قرمز به رنگ آبی تبدیل می‌شود.
این روش به‌خوبی در دمای اتاق قابل اجراست و می‌تواند مقادیر میکرومولار کوکایین را در عرض چند دقیقه آشکارسازی کند، همچنین با بهره‌گیری از گونه‌های مختلف آپتامترها می‌توان این روش را برای آشکارسازی سایر مواد گسترش داد. تاکنون فان و گروهش توانسته‌اند تا به‌صورت موفقیت‌آمیزی، آدنوسین و پتاسیمِ در محلول را با استفاده از آنتی‌آدنوسین و آپتامرهای «جی‌کوآرتت» آشکارسازی کنند.
هم‌اکنون این روش تنها در آزمایشگاه و با محلول‌های نسبتاً خالص قابل‌ اجراست. فان در این باره گفت:«ما در تلاشیم تا روشی گزینشی‌تر ارائه کنیم که بتواند در محیط‌های بسیار پیچیده مانند سرمِ خون به‌درستی قابل اجرا باشد.»
نتایج این تحقیق در نشریه Small به چاپ رسیده‌است.