به دام افتادن نانولوله‌ها به‌وسیله انبرک‌ها

نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره لایه‌هایی از گرافن هستند که به‌صورت لوله‌ای پیچیده‌شده اند و عموماً از اندازه‌های مختلف و میزان مختلفی از پیچش ساخته شده‌اند(که به چیرالیت‌ها نیز معروفند). هر یک از انواع نانولوله‌ها خواص الکترونی و نوری منحصربه‌فردی را داراست. فیزیک‌دانان دانشگاه اوساکای ژاپن از نور رنگی برای انتخاب گزینه‌ای گونه‌های مختلفی از نانولوله‌های کربنی استفاده کردند.

نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره لایه‌هایی از گرافن هستند که به‌صورت لوله‌ای پیچیده‌شده اند و عموماً از اندازه‌های مختلف و میزان مختلفی از پیچش ساخته شده‌اند(که به چیرالیت‌ها نیز معروفند). هر یک از انواع نانولوله‌ها خواص الکترونی و نوری منحصربه‌فردی را داراست.
فیزیک‌دانان دانشگاه اوساکای ژاپن از نور رنگی برای انتخاب گزینه‌ای گونه‌های مختلفی از نانولوله‌های کربنی استفاده کردند. آنها دریافتند که بعضی از نانولوله‌ها در ناحیه مرکزی از باریکه لیزر متمرکزشده تمایل به خوشه‌ای شدن دارند. نانولوله‌ها بعلت تقابلات قوی وابسته به رنگ با نور شناخته شده‌اند. دانشمندان با استفاده از انبرکی نوری(وسیله‌ای که اجسام میکروسکوپی یا نانوسکوپی را در باریکه‌های لیزر به دام می‌اندازد) موفق شده‌اند که رنگ‌های مشخصی از نانولوله‌ها را به‌طور انتخابی و مشخص در ناحیه کانونی متمرکز کنند.
نتایجی که این گروه به دست آوردند، اولین شواهد تجربی است که اثبات می‌کند نور رنگی عاملی برای خوشه‌ای شدن نانولوله‌ها در یک انبرک لیزر است، همچنین این وابستگی به رنگ می‌تواند باعث انتخاب نوعی از نانولوله‌ها از میان نانولوله‌های دیگر شود. این تحقیق گامی مهم به‌سوی پیشرفت در روش‌های اپتیکی برای خالص‌سازی و جداسازی نانولوله‌هایی است که فرایند اصلی در کاربردهای نانولوله‌ها در مهندسی را ناشی خواهند شد.