شناسایی آلودگی‌های جیوه با نانوکاوشگر

به کمک روش چشمی جدیدی که دانشمندان چینی ابداع کرده‌اند، ‌‌شناسایی آلودگی‌های جیوه بسیار ساده شده‌است. چون ‌های فان و همکارانش در آکادمی علوم چین و دانشگاه چین شرقی در شانگ‌های، موفق به طراحی یک نانوکاوشگر طلا شدند که می‌تواند در تماس با یون‌های جیوه(II) تغییر رنگ دهد.

به کمک روش چشمی جدیدی که دانشمندان چینی ابداع کرده‌اند، ‌‌شناسایی آلودگی‌های
جیوه بسیار ساده شده‌است. چون ‌های فان و همکارانش در آکادمی علوم چین و دانشگاه
چین شرقی در شانگ‌های، موفق به طراحی یک نانوکاوشگر طلا شدند که می‌تواند در تماس
با یون‌های جیوه(II) تغییر رنگ دهد.

 یون جیوه(II) پایدارترین شکل جیوه معدنی است و اثرات زیان‌بخش آن بر روی
انسان و محیط زیست شناخته شده‌است. روش‌های‌ شناسایی جیوه معمولاً نیازمند تجهیزات
آزمایشگاهی است؛ این در حالی است که نیاز فزاینده‌ای به روش‌های ‌شناسایی سریع جیوه
موجود در آب آشامیدنی، غذا و خاک در محل حضور آلودگی وجود دارد.
روش جدید، ترکیبی از فناوری‌های میکرو و نانو است که ‌شناسایی جیوه را به‌طور سریع،
انتخابگر و با قابلیت حمل در دمای اتاق و در درون کانال‌هایی از میکروسیال‌ها امکان‌پذیر
می‌کند. وقتی نانوکاوشگر‌های طلا در تماس با محلول‌های حاوی جیوه قرار می‌گیرند،
رنگ آنها به‌سرعت از قرمز به بنفش تغییر می‌کند. هر چه غلظت جیوه بیشتر باشد، شدت
تغییر رنگ بیشتر خواهد بود.
فان می‌گوید:«ما معتقدیم این روش با توجه به سادگی و ارزانی، روشی مناسب برای
‌شناسایی سریع جیوه به‌عنوان آلودگی آب است.» وی می‌افزاید که از این روش می‌توان
مخصوصاً برای نشان دادن آلودگی‌های جیوه در کشورهای در حال توسعه استفاده کرد.
اگرچه حد ‌شناسایی این وسیله تا پنج میکرومولار است؛ ولی فان امید دارد با طراحی‌های
بیشتر برای این نانوکاوشگر‌ها و تقویت سیگنال‌ها، حساسیت دستگاه را به‌طور قابل
ملاحظه‌ای بهبود بخشد تا برای نیازهای چالش‌برانگیزتر نیز مناسب باشد.
نتایج این تحقیق تحت عنوان “طراحی نانوکاوشگر طلا برای ‌شناسایی جیوه به‌طور سریع و
با قابلیت حمل و با چشم غیر مسلح” در مجله Chem. Commun. منتشر شده‌است.