نانومواد: در معماری، معماری داخلی و طراحی

عنوان: Nano Materials: in Architecture, Interior Architecture and Design
نویسنده(گان) : Sylvia Leydecker
شماره شابک: ۳۷۶۴۳۷۹۹۵۲
تعداد صفحات: ۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Birkh&aumluser Basel

قیمت: ۵۰ دلار

عنوان: Nano Materials: in Architecture, Interior Architecture and Design
نویسنده(گان) : Sylvia Leydecker
شماره شابک: ۳۷۶۴۳۷۹۹۵۲
تعداد صفحات: ۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Birkhäuser Basel

قیمت: ۵۰ دلار

فناوری‌نانو به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی قرن بیست و یکم بسیار مورد توجه قرار
گرفته و اهمیت اقتصادی آن به‌سرعت در حال افزایش است. فناوری‌نانو قابلیت استفاده
در معماری و صنایع ساختمانی؛ مخصوصاً پوشش‌های سطحی برای ایجاد خصوصیات کاربردی مثل
افزایش استحکام کششی، استفاده در خودتمیزکنندگی، افزایش مقاومت به حریق و سایر
موارد را داراست. اضافه کردن نانومواد به مواد رایج و مورد استفاده سبب سبک‌تر شدن
آنها، افزایش قابلیت نفوذپذیری و افزایش مقاومت به سایش می‌شود. نانومواد تنها برای
سقف‌ها و نمای خارجی ساختمان‌ها قابل استفاده نیستند؛ بلکه امکان طراحی اتاق‌ها و
فضاهای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهند، همچنین مواد نانوعایق امکانات جدیدی را
برای طراحی به سمت زندگی بومی(بوم‌شناسی) باز کرده‌اند.
در این کتاب پس از پیش‌گفتار برنده جایزه نوبل آقای Harold Kroto، مقدمه‌ای در خصوص
زمینه‌های علمی مخصوصاً زمینه‌هایی که طراحان و معماران نیاز دارند، ارائه شده و
مباحث منتقدانه‌ای در خصوص مزایا و محدودیت‌های فناوری‌نانو، صورت گرفته‌است. علاوه‌بر
این، ۱۶ ویژگی و کاربرد نانومواد که برای طراحی و ساخت مناسب هستند، به‌صورت جامع و
کاملی ارائه شده و در قالب مثال‌های متعدد طرح‌های بین‌المللی نشان داده شده‌است.

این کتاب برای معماران، طراحان مناظر طبیعی نما، طراحان داخلی، طراحان محصول،
مشاوران مواد و مهندسان عمران و ساخت بسیار مفید است.