نانوتریبولوژی و نانومکانیک

عنوان: Nanotribology and Nanomechanics: An Introduction
ویراستار: Bharat Bhushan
شماره شابک: ۳۵۴۰۷۷۶۰۷۹
تعداد صفحات: ۱۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Springer
قیمت: ۱۵۹ دلار

 عنوان: Nanotribology and Nanomechanics: An Introduction

ویراستار: Bharat Bhushan

شماره شابک: ۳۵۴۰۷۷۶۰۷۹
تعداد صفحات: ۱۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Springer
قیمت: ۱۵۹ دلار

این کتاب به‌عنوان یک منبع مناسب و کاربردی در خصوص مفاهیم نانوتریبولوژی و
نانومکانیک، و کاربردهای آنها در زمینه سیستم‌های ذخیره مغناطیسی، NEMS/MEMS
وBioMEMS/BioNEMS است. در این کتاب آشنایی مختصری نیز در خصوص ماکروتریبولوژی/
مکانیک ارائه شده است. کتاب شامل فصل‌هایی است که به‌وسیله متخصصان مطرح بین‌المللی
نوشته شده و نویسندگان ضمن ارائه فشرده‌ای از دانش خود در زمینه مکانیک‌ها و
علوم مواد، به بیان فصل‌های مختلف در زمینه روش‌های اندازه‌گیری کلیدی،
کاربردهایشان و مدل‌های تئوری سطح مشترک‌ها پرداخته‌اند. این کتاب ابتدا از
مفاهیم ماکرو شروع شده و پس از آن به مفاهیم میکرو می‌پردازد، سپس با مرور
آزمایش‌های پایه‌ای و مفاهیم تئوری در بخش اول کتاب، به کاربردهای
نانوتریبولوژی و نانومکانیک پرداخته شده‌است.
این کتاب برای سه دسته از خوانندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد، محققان و
مهندسان مفید است و می‌تواند به‌عنوان کتابی پایه و جامع برای یک یا دو نیم‌سال
تحصیلی در زمینه‌های میکروسکوپ پروب روبشی، روش‌های پروب روبشی کاربردی و یا
نانوتریبولوژی/ نانومکانیک‌/ فناوری‌نانو در دانشکده‌هایی مثل مهندسی مکانیک،
علوم مواد و نیز فیزیک کاربردی ارائه شود.