بهبود روش الکترودرمانی در درمان بیماری‌ها‌

محققان مرکز درمانی دانشگاه تگزاس، به‌منظور افزایش کارایی تحریکات الکتریکی اعصاب از طریق الکترودهایی که با آخرین فناوری مهندسی شیمی، پوشش داده شده‌اند روشی را کشف کرده‌اند.

محققان مرکز درمانی دانشگاه تگزاس، به‌منظور افزایش کارایی تحریکات الکتریکی اعصاب از طریق الکترودهایی که با آخرین فناوری مهندسی شیمی، پوشش داده شده‌اند روشی را کشف کرده‌اند.
این پوشش از نانولوله‌های کربنی تشکیل شده‌است. با این روش، دریافت سیگنال‌ها و انتقال آنها از طریق الکترودها‌ـ که به گفته محققان مرحله‌ای حیاتی در روش درمان با تحریکات الکتریکی است‌ـ بازدهی بیشتری پیدا می‌کنند. امیدواری‌های بیشتری در درمان افسردگی و دردهای مزمن کمر(پشت) و پا با استفاده از این روش ایجاد شده‌است.
به کمک این روش می‌توان در افرادی که نقص عضو داشته و از اعضای مصنوعی استفاده می‌کنند، توانایی درک حس را احیا نمود.
کلید موفقیت این “ماشین‌های مغزی” این است که الکترودها با عصب تماس پیدا می‌کنند. در واقع پوشاندن الکترودها با نانولوله‌های کربنی تحریک عصب و دریافت فیدبک(پس‌خورد) عصبی را بهبود می‌بخشد که این مقدار از ۴۰ تا ۱۶۰۰ برابر‌ـ متناسب با فناوری تولید نانولوله‌ها‌ـ نیز در برخی آزمایش‌ها ثبت شده‌است.
شبکه‌ای از این نانولوله‌ها که قطری در حدود۵۰۰۰۰/۱ موی انسان را دارند، از استحکام و قدرت بسیاری برخوردارند که هادی بسیار پرقدرتی برای جریان الکتریسیته هستند و به انرژی بسیار کمتری برای تحریک عصب نیاز دارند.