آشکارسازی DNA به روشDip_in

دانشمندان چینی توانسته‌اند واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) را آشکارسازی کنند. زیست‌شناسان مولکولی و داشمندان پزشکی قانونی در سراسر جهان، از فرایند PCR، به‌عنوان شیوه‌ای جدید برای ردیابی DNA، استفاده می‌کنند.

دانشمندان چینی توانسته‌اند واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) را آشکارسازی کنند زیست‌شناسان
مولکولی و داشمندان پزشکی قانونی در سراسر جهان، از فرایند PCR، به‌عنوان شیوه‌ای
جدید برای ردیابی “DNA”، استفاده می‌کنند

حسگرهای “DNA” کاربردهای وسیعی از جمله تشخیص بیماری‌ها و نظارت محیطی دارند هدف این
گروه به سرپرستی کوئی جیائو در دانشگاه علم و صنعت کینگدائو، ساخت ابزاری بود که
بتوان سازواره‌هایی را که از نظر ژنتیکی تغییر یافته بودند، ردیابی کنند این
ابزار، یک حسگر الکتروشیمیایی را با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) ترکیب می‌کند
PCRروشی است که توالی “DNA” هدف را با تکثیرهای پی‌درپی افزایش می‌دهد

با اینکه PCR روشی بسیار حساس است؛ روش‌های تحلیل نتایج آن کامل نیستند و اغلب نیاز
به مواد شیمیایی سمی و مراحل اضافی دارد و این امر خطر آلودگی نمونه و زمان و هزینه
تحلیل را افزایش می‌دهد سیستم جدید جیائو، از طریق فرو بردن یک الکترود به درون
نمونه پس از PCR، به‌راحتی یک تکثیر موفق را ردیابی می‌کند

با استفاده از یک الکترود پوشیده‌شده با نانولوله‌های کربنی، این سیستم می‌تواند
مصرف dGTP (یکی از اجزای سازنده “DNA”) به‌وسیله PCR را تشخیص دهد از آنجا که
الکترود، dGTPهای آزاد را اکسید می‌کند، به‌سختی قادر به اکسید کردن dGTPهایی است
که در مارپیچ دورشته‌ای “DNA” قرار گرفته‌اند در نتیجه، جریان سیستم متناسب با مقدار
واکنش تکثیری کاهش می‌یابد

ایجاد “DNA” در PCR، با اضافه کردن قطعاتی از “DNA” آغاز می‌شود که مکمل قسمت‌هایی از
توالی هدف هستند قطعات اضافه‌شده تنها در صورتی که توالی هدف موجود باشد، فرایند
تکثیر را آغاز می‌کنند و به دنبال آن فرایند زیاد شدن و کاهش جریان مشاهده می‌شود
این گروه با استفاده از این روش، نمونه‌های ذرت ترانسژنیک را با موفقیت شناسایی
کردند و نتایج به دست‌آمده، با یک روش تحلیل PCR قدیمی مطابقت داشت

محققانی که قابلیت‌های این روش را ارزیابی کرده‌اند بر این اعتقادند که موانعی از
قبیل تولید ارزان و مطمئن نانولوله‌های کربنی وجود دارند که در صورت رفع این موانع
و استفاده از این روش در مقیاس وسیع‌تر، ابزاری نسبتاً سریع و مقرون‌به‌صرفه برای
کنترل PCR خواهیم داشت