دیدگاه عامه مردم نسبت به توسعه کاربردهای سلامت فناوری‌نانو

بر اساس گزارشی جدید که در مورد استفاده ازفناوری نانو برای ارتقای سلامت انسان منتشر شده است، عموم مردم ازکاربردهای فناوری‌های جدید و فناوری‌نانو در زمینه ارتقای سلامت انسان، حمایت می‌کنند. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که مردم از حوزه‌های تحقیقاتی‌ای که مزایایی برای سلامت انسان ندارند، حمایت نمی‌کنند.

بر اساس گزارشی جدید که در مورد استفاده ازفناوری نانو برای ارتقای سلامت انسان منتشر شده است، عموم مردم ازکاربردهای فناوری‌های جدید و فناوری‌نانو در زمینه ارتقای سلامت انسان، حمایت می‌کنند. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که مردم از حوزه‌های تحقیقاتی‌ای که مزایایی برای سلامت انسان ندارند، حمایت نمی‌کنند.

تیمی از محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU)، این مطالعه را که می‌تواند جهت‌گیری‌های تلاش‌های تحقیقاتی آتی فناوری نانو را تحت تأثیر قرار دهد، انجام داده است.

«آگاهی عمومی از مطالعات فناوری نانو»، اولین تحقیق ملی است که به دنبال بررسی نظرات مردم درباره استفاده از فناوری‌نانو برای ارتقاء سلامت انسان است . بر اساس این تحقیق، مردم به شدت از تحقیقاتی که به دنبال ارتقای سلامت انسان ا زطریق کاربردهای فناوری نانو هستند، حمایت می‌کنند.

برای مثال ۸۸ درصد شرکت‌کنندگان در این تحقیق، علاقمند به تحقیقاتی بودند که به دنبال استفاده از دوربین‌های کوچک متصل به مغز هستند تا از این طریق بینایی مصنوعی به مغزانتقال یابد. در عین حال مردم از تحقیقاتی که در راستای سلامت انسان نیستند، حمایت نمی‌کنند. برای مثال تنها ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان در این تحقیق از تحقیقاتی که می‌توانند باعث بهبود عملکرد سربازان در میدان جنگ شوند، استقبال کردند.

انتظار می‌رود که فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف مانند پزشکی، محصولات مصرفی، و فرایندهای صنعتی به طور گسترده استفاده شود.

ارتقای سلامتی انسان، حوزه بسیار گسترده‌ای است که به استفاده از کاربردهای فناوری نانو برای تغییر توانایی های انسان استفاده می شود.

مایکل کُب از مدیران این مطالعه، خاطرنشان می‌کند که یافته‌های این تحقیق بسیار اهمیت دارند زیرا «آنچه که مردم می خواهند، می‌تواند جهت‌گیری آینده تحقیقات را تعیین کند». به عبارت دیگر مردم باید در نحوه سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه‌های تحقیقاتی مشارکت کنند.

درحالی که این مطالعه نشان می‌دهد که مردم از انجام تحقیقات در زمینه کاربرد‌های فناوری نانو در حوزه سلامت به شدت حمایت می‌کنند، اما آنها از گسترش دامنه این تحقیقات در سایر زمینه‌ها نگران هستند.

بر اساس این مطالعه، ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که محققان نباید « با استفاده از فناوری های جدید در کار خدا دخالت کنند». همچنین مردم نسبت به اطلاع‌رسانی درست دولت و رسانه‌های جمعی دربارۀ ریسک‌های بالقوه فناوری‌های جدید اطمینان نداشتند. در عوض آنها به تحقیقات دانشگاهی و گروه‌های حامی محیط زیست در این زمینه، اعتماد زیادی داشتند. این تحقیق بین ماه‌های ژولای و اکتبر ۲۰۰۸ انجام شد.