طراحی نانوموتور مولکولی چرخشی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

محققان پژوهشکده علوم نانو در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، موفق به طراحی نانوموتور مولکولی چرخشی مصنوعی به کمک شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی شدند.

محققان پژوهشکده علوم نانو در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، موفق به طراحی نانوموتور مولکولی چرخشی مصنوعی به کمک شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی شدند.

دکتر امیر لهراسبی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، اظهار داشت: “برای طراحی این نانوموتور که ساختار آن متشکل از نانولوله‌های کربنی و صفحات گرافیت است، از عملکرد نانوموتور زیستی ATPase ایده گرفته شده است.

در این نانوموتور مولکولی چرخشی، با استفاده از یک گرادیان یونی، حرکت چرخشی تولید می‌شود”.

دکتر لهراسبی، هدف اصلی اجرای این پژوهش را کنترل کمیت‌های فیزیکی داخلی و یا خارجی نانوموتور مصنوعی مورد نظر دانست و افزود “برای این طراحی از روش شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی استفاده شده است که این شبیه‌سازی به کمک برنامه‌های نوشته شده به زبان فرترن انجام گرفته است”.

جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر هاشم رفیعی‌تبار انجام گردیده، در مجلهJournal of Molecular Graphics Modeling (جلد۲۴، صفحات۱۲۳-۱۱۶، سال۲۰۰۸) منتشر شده است.