معرفی کتاب مبانی فناوری‌نانو

ویرایش تجدیدنظر شده « مبانی فناوری‌نانو» توسط انتشارات جان وایلی منتشر شد. این نسخه آلمانی، با ساختار مشخص و مقدمه آسان، توسط یک نویسنده با تجربه و دارای دانش گسترده در زمینه ترکیب تجربی و تجزیه و تحلیل نانوساختارها، تدوین شده است.

ویرایش تجدیدنظر شده « مبانی فناوری‌نانو» توسط انتشارات جان وایلی منتشر شد. این نسخه آلمانی، با ساختار مشخص و مقدمه آسان، توسط یک نویسنده با تجربه و دارای دانش گسترده در زمینه ترکیب تجربی و تجزیه و تحلیل نانوساختارها، تدوین شده است.

این کتاب درسی، حاصل تجارب نویسنده از دوره‌های نانوفیزیک و فناوری‌نانو بوده و فیزیک بنیادی نانوساختارها، روش‌های رشد و دستکاری، و روش‌های تعیین مشخصات را با تمرکز بر روش‌های تجزیه و تحلیل اُپتیکال و نانواپتیک‌ها، پوشش می‌دهد. در این کتاب معماری نانو و آخرین کاربردها در زمینه اُپتیک‌ها، الکترونیک، رایانه‌های کوانتومی، نانو ساختارهای ملکولی، و زیست شناسی ارائه شده است.

همچنین این ویرایش، در برگیرنده مباحث گسترده در زمینه کوانتوم و نانوساختارهای مغناطیسی است.

جامعه هدف اولیه این کتاب، فارغ التحصیلانی هستند که دارای پیشینه علمی در زمینه فیزیک حالت جامد می‌باشند. در عین حال به عنوان منبع درسی برای اساتید فیزیک، شیمی و علوم مواد نیز قابل استفاده است.