چگونگی اثر متقابل مغناطیسی نانولوله‌ها

هم‌اکنون محققانی از شیلی و برزیل، با استفاده از روابط ریاضی ساده در حال محاسبه‌ی برهم‌کنش‌های مغناطیس ایستایی میان نانولوله‌ها هستند. از این نانولوله‌ها می‌توان در تصویربرداری، دارورسانی، ساخت بارکدهای ویژه و انتقالات و جداسازی‌های زیست‌شناختی استفاده کرد. روابط ساده ابزاری بسیار مفید برای درک اثرات متقابل میان نانولوله‌های مغناطیسی در هر حالتی در یک آرایه است..

نانولوله‌‌های مغناطیسی می‌تواند برای تصویر‌برداری و دارو رسانی مورد استفاده قرار
بگیرند، اما آگاهی از چگونگی اثر متقابل این نانولوله‌‌ها بر هم کار آسانی نیست. در
حال حاضر محققانی از کشورهای شیلی و برزیل مشغول محاسبه بر هم کنش‌های مغناطیس
ایستائی میان نانولوله‌ها با استفاده از روابط ریاضی ساده هستند. این نانولوله‌ها
می‌توانند در ساخت بارکد‌های ویژه و همچنین انتقالات و جداسازی‌های بیولوژیک به‌کار
روند.

آقای جوان اسکریگ از دانشگاه سانتیاگو شیلی گفت: “روابط ساده ابزاری بسیار مفید
برای درک اثرات متقابل میان نانولوله‌‌های مغناطیسی در هر حالتی در یک آرایه است”،
او همچنین افزود، “بنابر این ما می‌توانیم هردو نانولوله‌‌های که خواه به‌صورت
فرومغناطیس و یا آنتی فرومغناطیس با یکدیگر کوپل شوند را، تشخیص دهیم”.

او بهمراه همکارانش محاسبه میدان مغناطیسی حاصل از یک لوله فرومغناطیس را با این
پیش فرض که لوله ماده‌ای پیوسته است، شروع کرده‌اند. محققان از رابطه برای میدان می‌توانند
در هر نقطه‌ه‌ای از فضا جاذب یا دفع بودنش را محاسبه نمایند.
آنها یک لوله مغناطیسی دیگر را نزدیک به لوله اول گذاشته و اثرات
متقابل بین این‌دو را محاسبه می‌کنند. محاسبه این انرژی از یک معادله پیچیده به‌دست
می‌آید. شایان ذکر است حل این معادله با روشهای عددی امکان‌‌پذیر است.

اسکریگ افزود: “هر چند ما فرض کردیم که نسبت شعاع به طول لوله کمتر از واحد است،
اما می‌توان رابطه انرژی حاصله را بسط داد و نهایتا به یک رابطه تحلیلی ساده برای
محاسبه برهم‌کنش‌های مغناطیسی رسید”.

ابزاری می‌تواند برای راهنمایی در ساخت نانو ساختارهای بارکد-گونه کاربرد داشته
باشد که خواصش بسیار زیاد به هندسه‌‌اش وابسته باشد.

تیم هم اکنون در حال طراحی نقشه‌‌ای برای شبیه‌‌سازی مونت کارلوی این عناصر- به‌منظور
بررسی چگونگی تأثیر جزئیات ساختار داخلی یک لوله بر اصلاح نتایج- است.