تحول در ایمپلنت‌های پزشکی با مواد هوشمند

فرآیند جدیدی به دنیای پزشکی معرفی شده است که می‌تواند پایداری ایمپلنت‌هایی همچون زانوی مصنوعی یا مفصل ران را با استفاده از نانالیاف متحول کند.
یک تیم تحقیقاتی توانست جایزه‌ی ابداعات پزشکی (Medical Futures Innovation Award) را به خاطر دسترسی به یک فرایند بسیار پیشرفته در زمینه‌ی پوشش‌دهی ایمپلنت‌ها با نانوالیاف به دست آورد. این فرآیند که برای اولین بار ارائه شده است، کمک خواهد کرد تا ایمپلنت‌ها به استخوان‌ها طبیعی پیوند بخورند و عمر بیماران را افزایش دهند.

فرآیند جدیدی به دنیای پزشکی معرفی شده است که می‌تواند
پایداری ایمپلنت‌هایی همچون زانوی مصنوعی یا مفصل ران را با استفاده از
نانالیاف متحول کند.

یک تیم تحقیقاتی توانست جایزه‌ی ابداعات پزشکی (Medical Futures Innovation
Award) را به خاطر دسترسی به یک فرایند بسیار پیشرفته در زمینه‌ی پوشش‌دهی
ایمپلنت‌ها با نانوالیاف به دست آورد. این فرآیند که برای اولین بار ارائه
شده است، کمک خواهد کرد تا ایمپلنت‌ها به استخوان‌ها طبیعی پیوند بخورند و
عمر بیماران را افزایش دهند.

این فرآیند منحصر بفرد، در مرکز فناوری‌های میکرو و
نانو (MNTC) در شورای تجهیزات علم و فناوری انگلستان (STFC) به دست آمده و
لیسانس انحصاری آن به شرکت الکترواسپینینگ (TECL) که یکی از شرکت‌های منشعب
از شورای مذکور است داده شده است.

این تکنیک پیشرفته مبتنی بر یک روش موجود به نام الکتروریسی است. در الکترو
ریسی از یک میدان الکتریکی برای تبدیل پلیمر به الیاف بسیار باریک استفاده
می‌شود. این الیاف سپس در هم بافته می‌شوند تا بافته‌ای از الیاف نانومتری
تشکیل دهند. فناوری الکتروریسی یک فناوری پایه برای پزشکی است که کاربردهای
گسترده‌ای، از احیای بافت گرفته تا دارورسانی دارد.

در فرآیند اخیر، ساختارهای نانومتری مشابه مو و البته هزار بار نازک‌تر از
آن، الکتروریسی می‌شوند و به سطح یک ایمپلنت ارتوپدی اضافه می‌شوند تا یک
فصل مشترک زنده بین عضو مصنوعی و استخوان طبیعی به وجود آید. این کار نه
تنها کارآیی عضو مصنوعی را افزایش خواهد داد، بلکه عمر آن و در نتیجه عمر
بیماران را نیز طولانی خواهد نمود. علاوه بر این، می‌توان یک پوشش
بیولوژیکی منحصر به فرد بر روی ایمپلنت ایجاد کرد تا رشد استخوان و پیوند
آن به ایمپلنت را تسهیل و تسریع کند.

ویلیامز، یکی از مدیران ارشد شرکت الکترواسپینینگ، می‌گوید: ” ده درصد از
بیمارانی که عمل کاشت عضو انجام می‌دهند، دچار عفونت شده و مجبور به ردّ
عضو می‌شوند. این مشکل سالانه ۱۴ میلیون پوند برای انگلیس و ۲۲۴ میلیون
پوند برای دنیا هزینه دارد. با پوشش‌های جدید خواهیم توانست این مشکل را حل
کنیم که هم به نفع بیماران است و هم به نفع اقتصاد دنیا. این جایزه امکان
افزایش مقیاس تست‌ها و تجاری‌سازی ایمپلنت‌ها را برای ما فراهم خواهد ساخت.