کاربردهای فناوری‌نانو برای آب سالم

عنوان: Nanotechnology Applications for Clean Water
نویسنده(گان): Diallo Mamadou, Jeremiah S. Duncan, Nora Savage, Anita Street, Richard C. Sustich
شماره شابک: ۰۸۱۵۵۱۵۷۸۲
تعداد صفحات: ۷۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: William Andrew Publishing
قیمت: ۱۹۵ دلار

عنوان: Nanotechnology Applications for Clean Water

نویسنده(گان): Diallo Mamadou, Jeremiah S. Duncan, Nora Savage, Anita Street,
Richard C. Sustich

شماره شابک: ۰۸۱۵۵۱۵۷۸۲

تعداد صفحات: ۷۰۰

تاریخ انتشار: ۲۰۰۸

انتشارات: William Andrew Publishing

قیمت: ۱۹۵ دلار
 

سازمان جهانی سلامت در سال ۲۰۰۴ تخمین زده‌است که ۱/۱ میلیارد نفر از انسان‌ها به
آب سالم دسترسی نخواهند داشت و ۳۵ درصد از مرگ و میرها در جوامع در حال رشد، مربوط
به بیماری‌های مرتبط با آب خواهد بود. همینک جوامع علمی و دولت‌ها با مسائل مختلفی
در تهیه آب آشامیدنی سالم، راه‌های اصلاح آب‌های ناسالم و حفره‌های آب زیرزمینی و
جلوگیری از آلودگی منابع آبی، مواجه هستند.
فناوری‌نانو پیش از این تأثیرات چشمگیری بر روی تحقیقات صورت‌گرفته در زمینه کیفیت
آب‌ها داشته‌است. در این کتاب، فرصت‌های فناوری‌نانو برای تأثیرات مثبت در زمینه
حفاظت از محیط زیست و مسائل و مشکلاتی که به اشتباه در این زمینه وجود دارد، نشان
داده شده‌است. اولین بخش از چهار بخش این کتاب موضوعات خاصی است که استفاده از
فناوری‌نانو برای آب‌های آشامیدنی سالم در مقیاس بزرگ و کوچک است را شامل می‌شود؛
مثلاً پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از مسائل موجود در رابطه با کیفیت آب
سالم را می‌توان با استفاده از نانوجاذب‌ها، نانوکاتالیست‌ها، نانوذرات زیست‌فعال،
غشاهای کاتالیستی نانوساختار و افزایش کارایی فیلتراسیون با نانوذرات، حل کرد.
فهرست مطالب
۱- مقدمه؛
۲- حسگرها؛
۳- تصفیه آب در قرن ۲۱: مسائل و فرصت‌ها؛
۴- مسائل جهانی؛
۵- عملیات‌ها و استفاده دوباره از آب‌ها؛
۶ – دورنمایی برای فناوری‌نانو و آب.
۷- اصلاح کردن؛