تست‌های مکانیکی نانو و میکرو در مواد و دستگاه‌ها

عنوان: Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices
نویسنده(گان) : Fuqian Yang, James C. M. Li
شماره شابک: ۰۳۸۷۷۸۷۰۰۳
تعداد صفحات: ۳۹۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Springer
قیمت: ۸۷ دلار

عنوان: Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices
نویسنده(گان) : Fuqian Yang, James C. M. Li

شماره شابک: ۰۳۸۷۷۸۷۰۰۳
تعداد صفحات: ۳۹۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Springer
قیمت: ۸۷ دلار
 

مواد نانومقیاس و نانوساختار به‌دلیل محدودیت در اندازه نسبت به مواد ماکروسکوپی با
اندازه دانه درشت، خواص فیزیکی مختلفی را از خود نشان می‌دهند؛ در نتیجه نیاز به
روش‌های جدیدی برای بررسی رفتار مکانیکی مواد پیشرفته در مقیاس کوچک وجود دارد. در
این کتاب آخرین پیشرفت‌های صورت‌گرفته در روش‌های تست مکانیکی در ابعاد نانو و
میکرومقیاس ارائه شده‌است که برای مشخصه‌یابی خواص مکانیکی مواد و ساختارهای با
ابعاد پایین ضروری است.
فهرست مطالب
۱- اصول و کاربردهای دندانه‌گذاری؛
۲- اثرات اندازه در نانودندانه گذاری؛
۳- دندانه‌گذاری در آلیاژهای حافظه‌دار؛
۴- تماس چسبنده در سطح جامدات؛
۵- مشخصه‌یابی نانومکانیکی نانوساختارهای یک‌بعدی؛
۶- رفتار تغییر شکل فلزات نانوحفره؛
۷- تعیین تنش پسماند با استفاده از روش نانودندانه‌گذاری؛
۸- پاسخ پیزوالکتریک در تغییر شکل تماسی مواد پیزوالکتریک؛
۹- مکانیک نانولوله‌های کربنی و کامپوزیت‌های آنها؛
۱۰- تست‌های میکروپل؛
۱۱- تست‌های نانومقیاس در نانوساختارهای یک‌بعدی؛
۱۲- مترولوژی‌هایی برای پاسخ‌های مکانیکی در سیستم‌های نانو و میکرومقیاس؛
۱۳- مشخصه‌یابی مکانیکی ساختارهای با ابعاد کم از طریق تست‌های روی تراشه.