برگزاری چهارمین فروم بین‌المللی فناوری نانوی اروپا در کشور چک

چهارمین فروم بین‌المللی فناوری‌نانوی اروپا ، در روزهای دوم تا پنجم ژوئن سال ۲۰۰۹، در شهر پراگ کشور چک برگزار خواهد شد. این رویداد رسمی زیر نظر اتحادیه اروپا بوده و با حمایت کمیسیون اروپا برگزار می‌شود.

 چهارمین فروم بین‌المللی فناوری نانوی اروپا (
)، در روزهای دوم تا پنجم ژوئن سال ۲۰۰۹، در شهر پراگ کشور چک برگزار خواهد شد.
این رویداد رسمی زیر نظر اتحادیه اروپا بوده و با حمایت کمیسیون اروپا برگزار
می‌شود.

موضوع همایش نانو فروم اروپا در سال ۲۰۰۹ « فناوری نانو برای اقتصاد پایدار است»
. برخی از محورهای این همایش عبارتند از:

• فناوری‌نانو در تولید صنعتی کارای انرژی و محیط زیست

• فناوری‌نانو برای مدیریت و تولید انرژی

• کاربردهای زیست‌محیطی و الزامات فناوری‌نانو

• کاربردهای آینده و ایده‌های جدید

• فناوری‌نانو: آموزش استانداردسازی و درک اجتماعی مزایا و ریسک‌ها.

همچنین فرصت‌ها و چالش‌های فناوری‌نانو در سطح بین‌المللی و از طریق یک رویکرد
منسجم، تجزیه و تحلیل خواهند شد. این فروم، فرصت مناسبی برای محققان و متخصصان
صنعتی فعال در حوزه‌های مختلف علم و فناوری فراهم می‌کند تا راهبرد فناوری نانو
در اروپا، برای بعد از سال ۲۰۰۹ را بررسی کرده و در تعریف و تدوین آن مشارکت
کنند.