اختصاص طرح روی جلد مجلهIEEE Technology and Society به توسعه فناوری‌نانو در ایران

شماره زمستان فصل‌نامه IEEE Technology and Society Magazine طرح روی جلد خود را به توسعه فناوری‌نانو در ایران اختصاص داده است. این فصل‌نامه بوسیله – انجمن اثرات اجتماعی فناوری – در IEEE (موسسه بسیار مشهور فعال در زمینه فناوری‌های پیشرفته) منتشر می‌شود.


شماره زمستان فصل‌نامه IEEE Technology and Society Magazine طرح روی جلد خود را به توسعه فناوری‌نانو در ایران اختصاص داده است. این فصل‌نامه بوسیله “انجمن اثرات اجتماعی فناوری” در IEEE(موسسه بسیار مشهور فعال در زمینه فناوری‌های پیشرفته) منتشر می‌شود.

در طرح روی جلد شماره زمستان این فصل‌نامه، تصاویری از نقشه ایران، سربازان هخامنشی (بیانگر تمدن باستانی ایران) با تصاویری از دانشجویان ایرانی و طرحی از نانولوله‌ها ترکیب شده، در پس‌زمینه آن نیز، طرحی از منطقه خاورمیانه به چشم می‌خورد.

این طرح به دلیل انتشار مقاله‌ای درباره توسعه فناوری‌نانو در ایران در این شماره انتخاب گردیده است. سپهر قاضی نوری و ابراهیم حیدری نویسندگان این مقاله به بررسی وضعیت آینده فناوری‌نانو در ایران پرداخته‌اند.

این مقاله اطلاعاتی درباره وضعیت علم و فناوری و برنامه توسعه فناوری‌نانو در ایران به همراه یک دسته‌بندی از اثرات پیش‌بینی شده فناوری‌نانو ارائه می‌کند. سپس نتایج یک تحلیل SWOT درباره وضعیت فناوری‌نانو در ایران ارائه می‌شود.