راه‌کارهای فناوری‌نانو برای تغییرات جوی

این گزارش ۴۶ صفحه‌ای با عنوان «نوآوری در پاسخ به تغییرات جوی: فناوری‌نانو، انرژی اقیانوس، و جنگل‌داری»، جنبه‌های فناورانه، زیستی و قانونی این راه و حل‌ها را از طریق ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های هر کدام از این نوآوری‌ها، ارزیابی می‌کند.

بر اساس گزارشی که به تازگی به‌وسیله‌ی مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه ملی
ایالات متحده آمریکا (UNU-IAS) منتشر شده است، سه راه و حل ابداعی در پاسخ به
تغییرات جوی ارائه شده است که عبارتند از:

• فناوری‌نانو
• انرژی اقیانوس‌ها و
• جنگل‌داری.

این گزارش ۴۶ صفحه‌ای با عنوان «نوآوری در پاسخ به تغییرات جوی: فناوری‌نانو،
انرژی اقیانوس، و جنگل‌داری»، جنبه‌های فناورانه، زیستی و قانونی و راه حل‌ها
را از طریق ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های هر کدام از این نوآوری‌ها، ارزیابی می‌کند.

این گزارش تلاش می‌کند این سوال، که چرا این نوآوری‌ها علی رغم پتانسیل بالای
آنها برای کاهش انتشار مواد آلاینده و پتانسیل بالای انرژی اقیانوس‌ها برای
تأمین نیازهای برق دنیا، تاکنون به مرحله تولید و تجاری‌سازی انبوه نرسیده‌اند،
را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند.

در چهارچوب گزارش مذکور، نقش فناوری‌نانو در راستای تغییرات جوی مورد توجه قرار
گرفته و این فناوری به عنوان یک فناوری پایه در نظر گرفته شده که به تنهایی نمی‌تواند
تغییرات چشمگیری بر تغییرات جوی داشته باشد. این فناوری از طریق همگرایی با
سایر سیستم‌های بزرگ‌تر مانند هیدروژن، فناوری انرژی خورشیدی یا نسل جدید باتری‌ها،
تأثیر زیادی بر مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده در محیط زیست خواهد
داشت.

در این گزارش نقش فناوری‌نانو در نوآوری‌های سه حوزه زیر بررسی شده است:

• توسعه خودروهای هیدروژنی کارآ؛
• فتوولتایک‌های ارزان‌تر یا انرژی خورشیدی ارزان‌تر؛ و
• توسعه نسل جدید باتری‌ها و ابرخازن‌ها.