برگزاری کارگاه آموزشی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025

کارگاه دو روزه آموزشی با عنوان ”مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه‌ها“، یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۷، در پژوهشکده فناوری‌نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

کارگاه دو روزه آموزشی با عنوان ”مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم
مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها“، یکشنبه ۲۹ و
دوشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۷، در پژوهشکده فناوری‌نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان
برگزار شد.

در این کارگاه که به منظور آشنایی مدیران و تکنیسین‌های آزمایشگاه‌های پژوهشکده
فناوری‌نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، مبانی الزامات و
تهیه مستندات و همچنین چگونگی عملکرد مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها شرح
داده‌شد. همچنین، براساس این استاندارد، آزمایشگاه‌ها موظف به برقراری شرایط
استاندارد انجام آزمون، براساس استانداردهای مربوط به هر آزمون هستند.

مهندس مصطفی دستمردی، مدرس دوره، نتایج حاصل از استقرار این استاندارد در
آزمایشگاه‌ها را قابل توجه دانست و افزود: «زمانی‌که دانشجویان، استادان و
به‌طور‌کلی، پژوهشگران، از روش‌های استاندارد برای انجام آزمایش‌های خود
استفاده می‌کنند، نتایج حاصل معتبر می‌شود و ارزش پژوهش‌های انجام شده چندین
برابر می‌گردد و می‌توانند به‌عنوان مرجع برای استفاده در سایر مقاله‌ها مورد
استفاده قرارگیرند.»

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، این استاندارد، شامل
مواردی همانند گردش کار انجام آزمون در آزمایشگاه، مدیریت کیفیت آزمایشگاه،
تعمیرات و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه و مواردی از این دست نیز می‌شود.

گفتنی است که پژوهشکده فناوری‌نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو ”شبکه
آزمایشگاهی فناوری‌نانو“ است و این شبکه، برای استقرار این استاندارد در
آزمایشگاه‌های عضو خود، براساس ارزیابی‌های سالانه، از آزمایشگاه‌های عضو شبکه،
حمایت می‌کند.

شایان یادآوری است؛ در انتهای دوره نیز، به شرکت کنندگان، گواهی‌ پایان دوره
اعطا گردید.