بررسی اثرات زیست‌محیطی نانوذرات در اروپا

تیمی از محققان و دانشمندان کشورهای انگلیس، هلند، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا، به رهبری آندرو نلسون، از شیمیدانان دانشگاه لیدز انگلیس، اثرات زیست‌محیطی فناوری‌نانو را در قالب پروژه‌ای مشترک، بررسی خواهند کرد.

به خاطر افزایش استفاده از نانوذرات در محصولات مصرفی مانند رنگ‌ها و کرم‌ها
ضدآفتاب، بررسی اثرات آنها ضروری است. در این راستا، تیمی از محققان و
دانشمندان کشورهای انگلیس، هلند، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا، به رهبری آندرو
نلسون، از شیمیدانان دانشگاه لیدز انگلیس، اثرات زیست‌محیطی فناوری‌نانو را در
قالب پروژه‌ای مشترک، بررسی خواهند کرد. منابع مالی مورد نیاز این پروژه
به‌وسیله‌ی اتحادیه اروپا تأمین می‌شود. در دانشگاه لیدز، محققان ذرات را بر
مبنای مدل غشای زیستی و “DNA” بررسی می‌کنند تا ببیند که آیا آنها باعث آسیب‌های
بلندمدت می‌شوند.

هدف این پروژه، ارزیابی هوشمندانه مسائل بلندمدت سلامت و زیست‌محیطی احتمالی
نانوذرات است. در بعد نانو، ذرات دارای ویژگی‌های غیرعادی هستند.

در سراسر اروپا این پروژه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر نانوذرات بر
ارگانیسم‌های تک سلولی و ماهی‌ها، و چگونگی انتقال آنها به آب‌ها و رودخانه‌ها
است.

به گفته نلسون، آنچه که در پروژه‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته، رابطه بین
ساختار فیزیکی نانوذرات و میزان سمیت آنها است که در این پروژه به آنها توجه
می‌شود.

به‌طور کلی هدف این پروژه، توسعه راهبردهای ارزیابی ریسک است تا با کمک آنها
رفتار پیچیده نانوذرات بررسی شوند.